Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 2,831 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

[Rekest van de schutterij van Haarlem aan de burgemeesters van de stad]

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van't schriklik omkomen van Jan de Wit, en den ruard van Putten

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien |vande vrede in Nederlandt gheconcipieert, anno 1608

Match: Partial (No exact match found)

Verscheyde |consideratien over den tegenwoordigen toestant van ons lieve vaderlant

Match: Partial (No exact match found)

VVarachtighe |beschryvinge van de sware belegeringhe der stadt Steenwijck

Match: Partial (No exact match found)

Verthooninge, |ghedaen aen die van de Vereenichde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Schets der Fransche maandag.

Match: Partial (No exact match found)

Waaragtig verhaal van het geene omtrent het hoogleeraars ambt van mr. Fred. Adolf van der Marck in [...] Groningen [...] is voorgevallen.

Match: Partial (No exact match found)

Een kort memoriael ofte journael van de uyttocht der Haegse schutterye naer Oudewater.

Match: Partial (No exact match found)

Bodegraven en Swammerdam in brandt.

Match: Partial (No exact match found)

Oprecht historisch verhael, van't geen voorgevallen is in Bodegraven en Swammerdam, door't invallen en doorbreken der Fransen.

Match: Partial (No exact match found)

De wreetheyt |der Francen, gepleegt te Bodegrave en Swammerdam

Match: Partial (No exact match found)

Vervolgh van de voornaemste voorvallen na de belegeringe der stadt Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen den heere Adriaen Veth.

Match: Partial (No exact match found)

Verdeediging van Jakob Campo Weyerman tegens Alexander Le Roux

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen den heere Adriaen Veth.

Match: Partial (No exact match found)