Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 2,831 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

[Rekest van de schutterij van Haarlem aan de burgemeesters van de stad]

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van't schriklik omkomen van Jan de Wit, en den ruard van Putten

Match: Partial (No exact match found)

Brief van d'heer capiteyn Bartholomæus Toutlemonde, geschreven aen mijn[!] huys-vrouw, rakende 't overgaen van Rhynberck

Match: Partial (No exact match found)

Brieven en advysen.

Match: Partial (No exact match found)

De vaderlievende matroos, in een brief aan mejuffrouw .... te Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie ofte verantwoordingh van de heer commandeur Bassenn, geschreven aen haer edele mogende, rakende het overgaen der stadt Rhynbergh

Match: Partial (No exact match found)

Deductie ofte waerachtigh verhael, hoe de sake sich tot Rhijnberck heeft toe-gedraghen.

Match: Partial (No exact match found)

Wederlegginge ende beantwoordinge van de Apologie van den commandeur Bassum: rakende het overgaan van Rynbergh.

Match: Partial (No exact match found)

Verhael van 'tgene gepasseert is in of ontrent het belegh van Knodsenburgh.

Match: Partial (No exact match found)

Deductie ofte waerachtigh verhael, hoe de saecke sich tot Rhijnberk heeft toegedragen.

Match: Partial (No exact match found)

Andere en meer gepaste vriend-broederlyke onderrichting [...] den braaven gemeenen man in der stad Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Eenzaam gepeins over de toestand van myn vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Zeer aanmerkelyken droom, ter uitlegging aan Neerlandsch inwoonderen voorgesteld.

Match: Partial (No exact match found)

[Brief van Cornelis de Witt van 15 mei 1672, vanaf de vloot in het Kanaal

Match: Partial (No exact match found)

Vooghdye des ionghen prince van Orangien

Match: Partial (No exact match found)

Drie oude wonderlijke voorseggingen, rakende de toevallen deses tijds

Match: Partial (No exact match found)

Concept-verbod, of Reeden-spraeck; tegens alle peck swarte kleedren.

Match: Partial (No exact match found)

Heylzamen raad tot christelyke vrede.

Match: Partial (No exact match found)