Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Economics]' returned 132 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Ontwerp hoedanig der Bataven [...] gemeenebest-bestuur [...] dient ingerigt te zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Aanhangsel op het Ontwerp hoedanig der Bataven [...] gemeenebest-bestuur [...] dient ingerigt te zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Belangryke aanmerkingen en bedenkingen op het Project tot herstel van het finantie-wezen dezer Republicq.

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek van het project tot herstel van het financie-wezen der Republiek.

Match: Partial (No exact match found)

Project tot herstel van het finantiewezen deezer Republiek

Match: Partial (No exact match found)

Het groote gildt der hedendaagse financiers

Match: Partial (No exact match found)

Algemeen plan van evenreedig hoofd en familie geld, over de provintie van Holland en Westvriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Zekere weg om tot een hoofdelyke taxatie te komen

Match: Partial (No exact match found)

Algemeen plan van evenreedig hoofd en familie geld, over de provintie van Holland en Westvriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een regtgea

Match: Partial (No exact match found)

De groote gilde der heedendaagsche financiers

Match: Partial (No exact match found)

Brief, van een reyziger over de landzaaten

Match: Partial (No exact match found)

Iets voor mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Consideratie op de middelen tot voordeel van den staat.

Match: Partial (No exact match found)

Historie der vreemde en [...] onbeschrevene ziekte oikomania, die sedert korte jaaren, inzonderheid te Amsterdam, heeft beginnen te grasseeren.

Match: Partial (No exact match found)

Middelen tot onfeylbare weeringe van de gepleegde sluykeryen en den verbooden invoer der France wynen, brandewynen en andere waaren.

Match: Partial (No exact match found)

Noot-wendig bericht op sekere boeckskens, gheintituleert: Res judicata.

Match: Partial (No exact match found)

Project der taxatie door de regeringe der stad Dordrecht, den commissarissen dier burgerye overgegeven.

Match: Partial (No exact match found)