Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Political science]' returned 517 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De triumf van den raad-pensionaris De Witt en der Hollanderen, over hunne snoode lasteraaren.

Match: Partial (No exact match found)

Philalethes aan Vindex Patriæ, wegens den Brief van een rentenier aan een heer van de regeering. Over het stadhouderlyk bewindt

Match: Partial (No exact match found)

Het gedrag der stadhoudersgezinden, verdedigt.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over't plan van [...] lt. adm. C. Schryver, tot redres in de vervalle zeedienst en zeemagt der Republique.

Match: Partial (No exact match found)

Verantwoording wegens den uitgaaf van [...] Het gedrag der stadhouders-gesinden verdedigt.

Match: Partial (No exact match found)

Het gedrag der stadhoudersgezinden, verdedigt.

Match: Partial (No exact match found)

Gepast antwoord, op de Vrymoedige aanmerkingen over de zeedige beproeving van de voorgestelde karakters van [...] Johan de Witt

Match: Partial (No exact match found)

Brief gericht aan den onderzoeker van de Zugt van [...] J. de Witt

Match: Partial (No exact match found)

Raad aan de Bataafsche republikeinen.

Match: Partial (No exact match found)

Bataafsche nationaale voorlichter. Waarin beweezen word, dat een vrye [...] volksstem, moet rusten op vaste gronden.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen en bezwaaren over den eed, zo als die door de Provisioneele Representanten van't volk van Holland [...] is bevolen.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen en bezwaaren over den eed, zo als die door de Provisioneele Representanten van't volk van Holland [...] is bevolen.

Match: Partial (No exact match found)

Gewigtig advys over de vraag: moet eene constitutie de Nationale conventie; of een Nationale conventie, de constitutie voorafgaan?

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over het nadeel eener nationaale conventie, en daar uit voordspruitende eenheid van bestuur. Voor de Nederlandsche Republiek.

Match: Partial (No exact match found)

De Gordiaansche knoop ontwikkeld, of Oplossing van een groot staatkundig voorstel.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering door den burger B.S. Sinkel, als voorzittend lid gedaan, in de vergadering van wijk 8. Gehouden op maandag den 13 april 1795

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over het stadhouderschap

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne ongelukkige en mislyde landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Het belang van allen.

Match: Partial (No exact match found)

De joden zijn onze medeburgers.

Match: Partial (No exact match found)

Het belang van allen.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche |katechismus.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een Nederlander aan David Willem Elias, hoofd-officier te Amsterdam. Wegens het verbod der Verhandeling over de gelykheid der menschen.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op het manifest der uitgeweekene Hollandsche patriotten

Match: Partial (No exact match found)

De burgerlyke vryheid in haare heilzaame, de volks-vryheid in haare schadelyke gevolgen voorgesteld.

Match: Partial (No exact match found)

Bericht wegens het Genootschap van wapenöeffening! Opgericht te Delft

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche |bespiegelingen

Match: Partial (No exact match found)

Grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen.

Match: Partial (No exact match found)

Welmeenende raad aan mijn vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Verklaring van Adolf Warner baron van Pallandt, heere tot Zuithem [...] over het regt van overstemming ter staatsvergadering

Match: Partial (No exact match found)

[Aansporing tot het kiezen van betrouwbare representanten

Match: Partial (No exact match found)

Wysgeerige beschouwing over de representative regeeringe, ter beoordeeling over de aanstaande bataafsche constitutie.

Match: Partial (No exact match found)

Geschenk aan myn beroerd vaderland of Vervolg op de Redenvoering aan de gewapende burgery in Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Redenvoering aan de gewapende burgerij in Nederland.

Match: Partial (No exact match found)