Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Subject: Theology (Christian doctrine) - Period documents - Dialogues]' returned 18 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Ontmoeter bejeghenende den voor-bode van de antwoordt op seker boecxken gheintituleert Ontrouwe des valschen waerschouwers.

Match: Partial (No exact match found)

De ontdekte wolf in den pot, ofte Historische saamenspraak van een predikant met een christen [...] over de gereformeerde religie.

Match: Partial (No exact match found)

Tsamen-sprekinge van Fredriick ende Theodorus, over sekere schriften van Vincent van Drielenburch tegen Iohan. Wtenbogaert

Match: Partial (No exact match found)

XXII. bedenckinghen Francisci Lansbergij, over de leere vande transubstantiatie, vraegh-wijs, R.D. Patri Gaudæ [...] voor-ghestelt

Match: Partial (No exact match found)

Ghespreck, over de leere, vande transvbstantiatie [...] tvsschen Franciscvm Lansbergivm [...] ende patrem Gavda.

Match: Partial (No exact match found)

Ghesprec over de leere, vande transvbstantiatie [...] tvsschen Franciscvm Lansbergivm [...] ende patrem Gavda.

Match: Partial (No exact match found)

Een corte ende eenvoudige antwoorde op vier poincten [...] aengaende de predestinatie Godts.

Match: Partial (No exact match found)

Droom van Iohannes Vtenbogaert ende den bisschop van Antwerpen

Match: Partial (No exact match found)

Spieghel, |Ecclesiastes v. a vij. Ziet ghy dat den armen onrecht gheschiet

Match: Partial (No exact match found)

VVat |vvonders, vvat nieuvvs van den paus van alle sotten

Match: Partial (No exact match found)

Teerlingh, ende kaert-spel. Zijnde een samen-spraeck over de gelegentheyt derselve tusschen bTheophilus ende aPhiledonus.

Match: Partial (No exact match found)