Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Amsterdam, Date: 1617]' returned 54 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Tweede vrede-sang: ofte Iaerliedt op de vol-eyndinge van de eerste hondert jaren na de aengevangene reformatie der kercken.

Match: Partial (No exact match found)

Vrede-zangh: ofte Jaer-liedt. Op de voleyndinge van de eerste hondert jaren, na de aengevangene reformatie der kercken 1617.

Match: Partial (No exact match found)

Gal-braecke, te weghe ghebracht door een Leydtsche purgatie, aen den persoon van Vincent van Drielenburgh.

Match: Partial (No exact match found)

Verkondiginghe van Godes ende onses Heeren Jesu Christi wonder-wercken.

Match: Partial (No exact match found)

Spel des gheschils tot Athenen.

Match: Partial (No exact match found)

Een tegensettinghe ende een cort begrijp, der evangelischer ende papistischer leeringhen.

Match: Partial (No exact match found)

Iphigenia treur-spel.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaetgen vande rechtveerdighe voorsienigheyt Gods.

Match: Partial (No exact match found)

Anderde clachte der kercke, aen eenighe voornemelijcke machten ende overheden des landts: over den grouwel tot Alckmaer uytghebroet.

Match: Partial (No exact match found)