Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Amsterdam, Date: 1617]' returned 54 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Tweede vrede-sang: ofte Iaerliedt op de vol-eyndinge van de eerste hondert jaren na de aengevangene reformatie der kercken.

Match: Partial (No exact match found)

Vrede-zangh: ofte Jaer-liedt. Op de voleyndinge van de eerste hondert jaren, na de aengevangene reformatie der kercken 1617.

Match: Partial (No exact match found)

Gal-braecke, te weghe ghebracht door een Leydtsche purgatie, aen den persoon van Vincent van Drielenburgh.

Match: Partial (No exact match found)

Verkondiginghe van Godes ende onses Heeren Jesu Christi wonder-wercken.

Match: Partial (No exact match found)

Spel des gheschils tot Athenen.

Match: Partial (No exact match found)

Een tegensettinghe ende een cort begrijp, der evangelischer ende papistischer leeringhen.

Match: Partial (No exact match found)

Iphigenia treur-spel.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaetgen vande rechtveerdighe voorsienigheyt Gods.

Match: Partial (No exact match found)

Anderde clachte der kercke, aen eenighe voornemelijcke machten ende overheden des landts: over den grouwel tot Alckmaer uytghebroet.

Match: Partial (No exact match found)

Anderde clachte der kercke, aen eenighe voornemelijcke machten ende overheden des landts.

Match: Partial (No exact match found)

Oorspronck vande swarigheden, ende voor-slagh tot reddinghe in de kercken van Hollandt.

Match: Partial (No exact match found)

Oorspronck vande swarigheden, ende voor-slagh tot reddinghe in de kercken van Hollandt.

Match: Partial (No exact match found)

Querela ecclesiae. Oft Clachte der kercke aende overheden des lants.

Match: Partial (No exact match found)

Querela Ecclesiae. Oft Clachte der Kercke Aende Overheden des Lants, ende Dienaren des Goddelycken Woorts, over hare teghenwoordighe swaricheden.

Match: Partial (No exact match found)

Querela ecclesiae, oft Klachte der kercke aende overheden des landts.

Match: Partial (No exact match found)

Querela ecclesiae, ofte klachte der kercke aende overheden des Landts, ende dienaren des Goddelijcken Woordts over hare teghenwoordighe swaricheden.

Match: Partial (No exact match found)

Querela ecclesiae, oft Klachte der kercke aende overheden des landts.

Match: Partial (No exact match found)

Querela Ecclesiae. Oft klachte der kercke aende overheden des lants, ende dienaren des Goddelycken Woorts, over hare teghenwoordighe swaricheden.

Match: Partial (No exact match found)

Querela ecclesiae, oft: klachte der kercke aen de overheden des landts.

Match: Partial (No exact match found)

Querela Ecclesiae. Oft Clachte der Kercke Aende Overheden des Lants, ende Dienaren des Goddelycken Woorts, over hare teghenwoordighe swaricheden.

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringhe |des conincx, teghen de hertogen van Vendome, ende Mayenne.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoordt op seecker laster-schrift gheintituleert, Zeedich [...] onder-soeck van eenighe handelinghen in Ghelderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Cleophas ofte Christelijck ghespreck, van twee disciplen gaende nae Emaus.

Match: Partial (No exact match found)

Querela patriae: dat is, Clachte des vaderlants over de teghenwoordighe swaricheden, door [...] nieus-ghesinde leeraers.

Match: Partial (No exact match found)

Querela patriae: dat is, Clachte des vaderlants over de teghenwoordighe swaricheden.

Match: Partial (No exact match found)

Antiprocvratie, ofte Repliicke, op de verdediginge vande Resolutie. Eerste deel.

Match: Partial (No exact match found)

Antiprocvratie, ofte Repliicke, op de verdediginge vande Resolutie. Eerste deel.

Match: Partial (No exact match found)

Ontmoeter bejeghenende den voor-bode van de antwoordt op seker boecxken gheintituleert Ontrouwe des valschen waerschouwers.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den coninck ghesonden aen het parlement van Rouaen.

Match: Partial (No exact match found)