Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Amsterdam, Date: 1673]' returned 102 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het parlement van Engelandt, met het sitten, en de macht van het selvige.

Match: Partial (No exact match found)

Het parlement van Engelandt, met het sitten, en de macht van het selvige.

Match: Partial (No exact match found)

Het Parlement van Engelandt, met het sitten, en de macht van het selvige.

Match: Partial (No exact match found)

Artykelen door de Fransche geestelijckheyt voorgestelt, ...

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen op de Aenspraeck van de commandeur van Gremonville, in de Raedt van State van sijn keyserlycke majesteyt te Wenen gedaen.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen op de Aenspraeck van de commandeur van Gremonville in de Raedt van State van syn keyserlycke majesteyt te Wenen gedaen.

Match: Partial (No exact match found)

D'ontroerde leeuw, het derde deel. Vervolgende de voornaemste geschiedenissen deses tijts.

Match: Partial (No exact match found)

D'ontroerden leeuw, tweede deel. Vervolgende de voornaamste voorvallen deses tijts.

Match: Partial (No exact match found)

Pertinente afbeeldinge, en naukeurige beschrijvinge van de drie victorieuse zee-slagen, van ... 1673 ...

Match: Partial (No exact match found)

Gedenck teecknen vande Franse vlucht uyt Vijtrecht

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den ... admirael de Ruyter, geschreven ... voor Schoonevelt, den 17 Junii, 1673, behelsende het gepasseerde op den 7 en 14 dito

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Jan Fraser, Engels brantstichter, die op den 18. Februarij, 1673 tot Amsterdam levendigh gerabraakt is

Match: Partial (No exact match found)

Sententie van Johan Fraser, ge-executeert den 18 februarii, 1673

Match: Partial (No exact match found)

Den aenslagh |op Munster ontdeckt.

Match: Partial (No exact match found)

Oprecht historisch verhael, van't geen voorgevallen is in Bodegraven en Swammerdam, door't invallen en doorbreken der Fransen.

Match: Partial (No exact match found)

Bodegraven en Swammerdam in brandt.

Match: Partial (No exact match found)

Coeverden herwonnen; arte et marte

Match: Partial (No exact match found)

De wreetheyt |der Francen, gepleegt te Bodegrave en Swammerdam

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van 't gene na het veroveren in de stadt Coeverden is gevonden

Match: Partial (No exact match found)

De belegeringe van Naerden

Match: Partial (No exact match found)