Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Amsterdam, Date: 1797]' returned 54 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De telegraaph

Match: Partial (No exact match found)

Enige vragen aan de misnoegden in de Nederduitsche gereformeerde gemeente van Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Dankoffer aan de Nederduitsche gereformeerde gemeente te Amsterdam, wegens hare buitengewone mildadigheid den armen bewezen.

Match: Partial (No exact match found)

Vier brieven aan enen vriend, over den brief der remonstrantsche broederschap.

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van het bericht van D. Griesenbek

Match: Partial (No exact match found)

David van Aken, Hendz. aan mr. Angelus Jacobus Cuperus, advocaat te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Wederlegging van het zogenaamd Iets van [...] D. van Aken Hendz., over het [...] Adres aan de Nationale Vergadering.

Match: Partial (No exact match found)

Het volk zal over de Constitutie beslissen (12 juni 1797)

Match: Partial (No exact match found)

David van Aken, Hendz. aan M. Angelus Jacobus Cupeus, advocaat te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Aan den redacteur van het weekblad De republikein

Match: Partial (No exact match found)

Aan het Bataafsche volk, over de redenen ter goed- of afkeuring van het thans aangeboden Ontwerp van constitutie

Match: Partial (No exact match found)

Beknopt tafereel van het schrikbewind.

Match: Partial (No exact match found)

Beknopt tafereel van het schrikbewind

Match: Partial (No exact match found)

Staatkundige gedachten.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den burger Dibbetz, aan den burger Moreau, Franschen generaal.

Match: Partial (No exact match found)