Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Amsterdam]' returned 5,738 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lierzang aan mijne landgenooten, in slachtmaand 1813

Match: Partial (No exact match found)

Het godsdienstig onderwijs der negerslaven en de bloei der kolonie Suriname in groot gevaar

Match: Partial (No exact match found)

De vriend der natie

Match: Partial (No exact match found)

Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie

Match: Partial (No exact match found)

De belegering van de stadt Hulst door sijn Hoocheyt den Prince van Orangien int iaer 1645

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringhe |des conincx, teghen de hertogen van Vendome, ende Mayenne.

Match: Partial (No exact match found)

Bileam, ofte Den blinden papist.

Match: Partial (No exact match found)

Vette koe van Farao gy moet weten.

Match: Partial (No exact match found)