Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Franeker]' returned 76 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Verhael van het recht des conincks van Hispanien op de Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Discours Fr. Campanellæ van het Nederlant te brengen onder de macht des conincx van Spagnien.

Match: Partial (No exact match found)

Twee brieven van Balthasar Bekker [...] aan Everhardus vander Hooght

Match: Partial (No exact match found)

Balthazar Bekkers en insonderheyd sijner voedsterlingen onkvnde, onbescheidentheyd en dwalingen kort en klaar ontdekt.

Match: Partial (No exact match found)

Uiterste verleegentheid van doctor Balt. Bekker. Duidelijk aangeweesen door wederlegginge van alle sijne aanmerkingen.

Match: Partial (No exact match found)

Ouderlings protest en raed, tegen der cocceanen leere en leven.

Match: Partial (No exact match found)

Lyc-klacht, over den hoogh-welgeboren [...] heere Wilhelm Ludwich, grave tot Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Korte verklaringe van het gelove der algemeene kercke aengaende de geboorte des Soons, ende de tydelicke dood der gelovige.

Match: Partial (No exact match found)

Vrymoedige gedachten over den brief der remonstrantsche broederschap.

Match: Partial (No exact match found)

Vrymoedige gedachten over den brief der remonstrantsche broederschap.

Match: Partial (No exact match found)