Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Haarlem]' returned 425 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Neêrlands roem hersteld

Match: Partial (No exact match found)

Moed en trouw

Match: Partial (No exact match found)

Antwoorde, op sekere schandaleuse schriften, gestroyt in diversche plaetsen, onder het coleur van een catholijcke vermaninghe.

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van den weleerwaarden zeer geleerden heer Jan van der Roest, leeraar der Hervormde Gemeente te Haarlem, overleden den 8sten Januarij 1814

Match: Partial (No exact match found)

Blijde herdenking van Nederlands verlossing

Match: Partial (No exact match found)

Een lustighe tsamensprekinghe van vier personagien, Meestendeel der menschen. Tijt van pays. Tijt van tvvist. Ondervvijs der schriftuere.

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe tijdinge ofte tractaet, vant beclach van Vlaenderen

Match: Partial (No exact match found)

Missiue van eenen, ghenaemt H. Hermeling [...] aen Cypriaen Exalto Maertensz

Match: Partial (No exact match found)

De tempel van Saturnus, verbeeldende den oorlogsroem der bontgenooten, van den jaare 1709.

Match: Partial (No exact match found)