Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Leiden]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Een drietal bedenkingen van Mr. G. Groen Prinsterer beantwoord

Match: Partial (No exact match found)

Doot |ende hemelsche verheerliicking van Wilhelm. Prince van Orangjen.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige bedenkingen over het lager onderwijs, in eenen brief aan den heer Mr. Groen van Prinsterer

Match: Partial (No exact match found)

Zegezang. Uitgesproken op de jaarlijksche vergadering des genootschaps, onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt.

Match: Partial (No exact match found)

De Leydsche weezen aan de burgerij: op den eersten van louwmaand des jaars MDCCLXXXII.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den schrijver van het: Iets over ons hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Memorie over de regten der stad Leyden op het Haarlemmer Meer

Match: Partial (No exact match found)

De komeet : orde, vooruitgang

Match: Partial (No exact match found)