Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Leiden]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Over indirecte belasting als middel van plaatselijke inkomsten

Match: Partial (No exact match found)

Algemeene beschouwingen over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

De bezwaren tegen den geest der eeuw van Mr. I. da Costa

Match: Partial (No exact match found)

De Leydsche weezen aan de burgerij: op den eersten van louwmaand des jaars MDCCLXXXII.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den schrijver van het: Iets over ons hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Memorie over de regten der stad Leyden op het Haarlemmer Meer

Match: Partial (No exact match found)

De komeet : orde, vooruitgang

Match: Partial (No exact match found)

De armwet, in haar ontstaan, zin en strekking, geschiedkundig toegelicht

Match: Partial (No exact match found)

De onschendbaarheid des Konings gehandhaafd

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over het hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Monster vande Nederlantsche verschillē ofte Belydenisse der ghereformeerde kercken in Nederlant.

Match: Partial (No exact match found)

Monster vande Nederlantsche verschillen ofte Belydenisse der Ghereformeerde Kercken in Nederlant

Match: Partial (No exact match found)

Clare ende eenvoudighe bekentenisse des kercken-raets der ghemeente Iesv Christi tot Soeter-meer en Segwaerdt.

Match: Partial (No exact match found)

Nassovs lof-gesangh ter eeren van [...] Mavritio, prince van Oraingen, &c.

Match: Partial (No exact match found)

Ernstige aanspraak aan mr. Pieter de Joncourt, over sijn klagt-brief aan en tegen de professor Van Til.

Match: Partial (No exact match found)

Des duyvels |alarm-slagh Caspari Shioppi raets-heer des keysers, teghen alle euangelische C.

Match: Partial (No exact match found)

Boheemsche |victorien gheschiet in Oostenrijck

Match: Partial (No exact match found)

Oorloghen |van Boheemen

Match: Partial (No exact match found)

Oratie over het Synodi Nationael, gehouden binnen Dordrecht.

Match: Partial (No exact match found)