Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Leiden]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Over indirecte belasting als middel van plaatselijke inkomsten

Match: Partial (No exact match found)

Algemeene beschouwingen over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

De bezwaren tegen den geest der eeuw van Mr. I. da Costa

Match: Partial (No exact match found)

Ontwerp hoedanig der Bataven [...] gemeenebest-bestuur [...] dient ingerigt te zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Aanhangsel op het Ontwerp hoedanig der Bataven [...] gemeenebest-bestuur [...] dient ingerigt te zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Raad aan de Bataafsche republikeinen.

Match: Partial (No exact match found)

Van de genade Gods, ende van de volherdinghe der vvare gelovigen.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen en bezwaaren over den eed, zo als die door de Provisioneele Representanten van't volk van Holland [...] is bevolen.

Match: Partial (No exact match found)

Dichtregelen bij de dood van den hoogleeraar J. H. van der Palm

Match: Partial (No exact match found)

Bij de uitvaart van den hoogleeraar J.H. van der Palm, den 12. September 1840

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van den hoogleeraar J.H. van der Palm

Match: Partial (No exact match found)

Eere-zuil, ter gedachtenis van de voor twee hondert jaren te Dordrecht gehoudene Nationale Synode

Match: Partial (No exact match found)

Grieven der ware gereformeerd hervormde geloovigen, tegen het hedendaagsch Hervormd Kerkgenootschap, opengelegd en voorgedragen

Match: Partial (No exact match found)

Aanteekeningen op het boekske genaamd Groen, Novitius, Vrijheid

Match: Partial (No exact match found)

Groen, novitius, vrijheid

Match: Partial (No exact match found)

Monster vande Nederlantsche verschillē ofte Belydenisse der ghereformeerde kercken in Nederlant.

Match: Partial (No exact match found)

Monster vande Nederlantsche verschillen ofte Belydenisse der Ghereformeerde Kercken in Nederlant

Match: Partial (No exact match found)

Clare ende eenvoudighe bekentenisse des kercken-raets der ghemeente Iesv Christi tot Soeter-meer en Segwaerdt.

Match: Partial (No exact match found)

Nassovs lof-gesangh ter eeren van [...] Mavritio, prince van Oraingen, &c.

Match: Partial (No exact match found)

Ernstige aanspraak aan mr. Pieter de Joncourt, over sijn klagt-brief aan en tegen de professor Van Til.

Match: Partial (No exact match found)