Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Zierikzee]' returned 48 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Warschau's val

Match: Partial (No exact match found)

Kerkelijke redevoering op den plegtigen dank- en bededag, den 18 Junij 1817

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen op het derde eeuwfeest der Hervorming, 1817

Match: Partial (No exact match found)

Het feest der Hervorming, een feest voor alle christenen, of Leerrede gehouden op den avond van den 2den november 1817

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Lukas XXXI vs. 46b, gehouden bij den vernieuwden aanvang der godsdienstoefeningen, na het herstel der Kerk, den 27 Mei 1838

Match: Partial (No exact match found)

De betamelijke en gepaste nagedachtenis van ontslapene voorgangeren

Match: Partial (No exact match found)

Historisch verhaal, wegens het gebeurde omtrent het verschrikkelyk oproer ...

Match: Partial (No exact match found)

Adres over sommige punten, betrekkelijk de uitoefening der geneeskunde ten plattenlande

Match: Partial (No exact match found)

Den ver-resenen |Barnevelt, betabbert met alle sijne politycke maximen

Match: Partial (No exact match found)

Den ver-resenen |Barnevelt, betabbert met alle sijne politycke maximen

Match: Partial (No exact match found)

Den ver-resenen |Barnevelt, betabbert met alle sijne politycke maximen

Match: Partial (No exact match found)

Plegtige godsdienst-oefening, gehouden op Woensdag den 23sten van Sprokkelmaand te Zierikzee

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter gelegenheid van de oprigting der nieuwe Zierikzeesche visscherij gehouden in de groote kerk den 28 november 1819

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over de Maatschappij van Weldadigheid

Match: Partial (No exact match found)

Feestdronk toegebragt aan en ingesteld ten behoeve van de gekwetsten in Zeeland

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Psalm XLVI: 2-6, ter gelegenheid van den dank- en bededag, op den 5 julij 1815 uitgesproken

Match: Partial (No exact match found)

De dank- en biddag van 5 julij 1815 gehouden te Haamstede

Match: Partial (No exact match found)

Offer van dankbaarheid aan de redders van het vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan den onvergetelijken zeeheld J.C.J. van Speyk, gesneuveld den 5den februarij 1831

Match: Partial (No exact match found)

Leerredenen ter voorbereiding tot en ter viering van den dank en bededag, gehouden den 22. van sprokkelmaand 1809

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Zijne Majesteit den Koning van Holland, bij gelegenheid van hoogst deszelfs komst te Zierikzee in bloeimaand 1809

Match: Partial (No exact match found)

Wapenkreet

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan de bewoners van het platte land, tot deelneming in de vrijwillige militaire dienst

Match: Partial (No exact match found)

Liefdadigheid en openbare onderstand

Match: Partial (No exact match found)

Een drietal zangen van den dag

Match: Partial (No exact match found)

Korte beschouwing der oorzaken en het wezen der cholera Asiatica

Match: Partial (No exact match found)

Een' stem uit Duitsland aan ... Willem III ... na zijne beëediging;

Match: Partial (No exact match found)

Op de munt van een gulden

Match: Partial (No exact match found)

Drie snippers uit de portefeuille van Philemon

Match: Partial (No exact match found)