Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1616]' returned 111 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Een kaart van de landing van Maurits in Philippinen en zijn tocht naar Vlaanderen

Match: Partial (No exact match found)

Een kaart van den tocht Maurits naar Oostende

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringe van myn heer den hertoghe van Gvyse, belangende, sijne absentie [...] aen den coningh.

Match: Partial (No exact match found)

Edict des koninx tot de bevredinghe van de beroerten synes rijcks.

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet

Match: Partial (No exact match found)

BAilliu schepenen ende mannen van Schielant enz. ...

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet van het recht der kercke Christi, ende der christelijcke overheyt in t'kerckelijcke.

Match: Partial (No exact match found)

Korte ende klare onderrichtinge voor de eenvoudighe herten.

Match: Partial (No exact match found)

Ioannis Calvini tyrannien, scheldinghen, ende leughenen: dat is: Korte ende klare onderrichtinghe voor de eenvoudighe herten.

Match: Partial (No exact match found)

Philomater[!] ofte Christelicke tsamensprekinghe, van't recht der kercken in kerckelicke saken.

Match: Partial (No exact match found)

Philometor, ofte Christelijcke 'tsamen-sprekinghe, van't recht der kercke in kerckelijcke saken.

Match: Partial (No exact match found)

Philometor ofte Christelicke tsamensprekinghe, van't recht der kercke in kerckelicke saken.

Match: Partial (No exact match found)

Cort begryp. Van de verantwoordinghe Iohannis Arnoldi, kercken-dienaer tot Hoorn, teghen die beschuldinghen der afghegane ouderlinghen

Match: Partial (No exact match found)

Van-de onderlinge verdraagsaamheydt, die soo wel predicanten als gemeyne lidt-maten [...] behooren te onder-houden.

Match: Partial (No exact match found)

Der iesuiten negotiatie ofte coop-handel, inde Vereenichde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)