Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1623]' returned 106 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Trouwe landsatens-klacht en hertsgrondighe offer

Match: Partial (No exact match found)

Een schoone Prophecye, Van de Groote weder-oprichtijinghe des Weireldts

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Copye, |van een missive gheschreven van een remonstrantsch predicant aen zynen vriendt, nopende de schriften Henrici Slatii

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe historie van den ovden mensche.

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe historie van den ovden mensche.

Match: Partial (No exact match found)

Zephaniae vvaerschouvvinge, om te voor-comen den onder-gang Ierusalems.

Match: Partial (No exact match found)

Gvlden tractaet van de avthoriteyt [...] ofte geloofwaerdicheydt der Heyliger Schrifture.

Match: Partial (No exact match found)

Redenen van Marcvs Antonivs de Dominis. Aerts-bisschp van Spalaten, ghegheuen over zijn wedercompste wt Enghelandt naer de H. Roomsche Kercke

Match: Partial (No exact match found)

Request van mr. Hvgo de Groot [...]. Aen syne conincklijcke majesteyt van Franckrijck.

Match: Partial (No exact match found)

VVeder-roepinge ende schvlt-bekentenisse Ioannis Schotleri

Match: Partial (No exact match found)

VVeder-roepinge ende schvlt-bekentenisse Ioannis Schotleri

Match: Partial (No exact match found)

Vveder-roepinghe ende schult-bekentenisse Iohannis Schotleri

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Korte aen-merckinghe op het ootmoedigh vertooch ende versoeck der remonstrantsche predikanten.

Match: Partial (No exact match found)

De leere der synoden van Dordrecht ende Alez ghestelt op de proeve van de practijcque.

Match: Partial (No exact match found)

Vertaelden brief,

Match: Partial (No exact match found)

De alder-ghedenckwaerdichste oorlooghs-memorien, van het groot vvonder-iaer anno 1622.

Match: Partial (No exact match found)

Alsoo by den hove van Hollant ...

Match: Partial (No exact match found)

Pvblicatie. Alsoo by den hove van Hollant ...

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet vande Ed. Mo. Heeren Staten 'sLandts van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet vande Ed. Mog. Heeren Staten 'sLandts van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

'tHaeghsche |discours, belanghende de groote verradery

Match: Partial (No exact match found)

Ootmoedigh vertoogh ende versoeck der uytgheseyde remonstrantsche predicanten, aan de [...] Staten Generaal.

Match: Partial (No exact match found)

Het is soo't is, maer niet soo't hoort

Match: Partial (No exact match found)

Ivstitie over enige Arminiaensche verraders, geschiet in s'Gravenhaech

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie. Alsoo by den hove van Hollandt ...

Match: Partial (No exact match found)