Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1648]' returned 202 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Consideratien |van een vreemdelingh, ghelaten aen de Staten van Hollandt

Match: Partial (No exact match found)

Discours in ghevolgh vande vrede

Match: Partial (No exact match found)

Vryheit der Vereenighde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Lyckzang over den heer Kasper van Baerle, professor t'Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Vryheit Der Vereenighde Nederlanden, Berijmt

Match: Partial (No exact match found)

Brandt |in Brasilien

Match: Partial (No exact match found)

Speculatien |op't concept van reglement op Brasil

Match: Partial (No exact match found)

Advys op de presentatie van Portvgael.

Match: Partial (No exact match found)

Godvruchtige, ende laetste redenen vanden [...] heere Frederick Hendrick, prince van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Poincten |van consideratie, raeckende de vrede met Portvgal

Match: Partial (No exact match found)

Advys op de presentatie van Portugael.

Match: Partial (No exact match found)

Weder-caets |op de antwoordt des druckers belijdenisse

Match: Partial (No exact match found)

Samen-spraeck |tusschen Warnaer en Frederyck

Match: Partial (No exact match found)

Nederlantsche absolutie op de Fransche belydenis

Match: Partial (No exact match found)

Samen-spraeck |tusschen VVarnaer en Frederyck

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien |van een vreemdelingh, ghelaten aen de Staten van Hollandt

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort |op des drvckers belydenisse

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien |van een vreemdeling, gelaten aen de Staten van Hollandt

Match: Partial (No exact match found)

Twee propositien gedaen door den heer de La Thullerie [...] ter vergaderinge van haere hog. mog. heeren Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Twee propositien gedaen door den heer de La Thullerie [...] ter vergaderinghe van hare hoogh. mog. heeren Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Propositien gedaen door den heere de la Thvillerye

Match: Partial (No exact match found)