Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1675]' returned 105 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Dagh-register, en glorieuse victorie der Keyserse tegen de Franse

Match: Partial (No exact match found)

Seecker bericht, wegens de nederlaegh der Sweden, door de Brandenburghsche

Match: Partial (No exact match found)

Copye.

Match: Partial (No exact match found)

De Par le Roy ...

Match: Partial (No exact match found)

Weeghschaal van redenen over het verplaatsen der academie van Franeker naa Leeuwarden.

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-predicatie op't salig af-sterven van [...] de princesse douariere d'Orange.

Match: Partial (No exact match found)

Weeghschaal van redenen over het verplaatsen der Academie van Franeker naa Leeuwarden

Match: Partial (No exact match found)

Blyde inkomst van zyn hoogheit in Overyssel.

Match: Partial (No exact match found)

Debat of overweeginge wat regeeringe voor Nederlant de salutairste, en beste is.

Match: Partial (No exact match found)

Op op nu jou krijters, en benden van Fagel, die pest in ons landt, dat Hooft van Jan Hagel ...

Match: Partial (No exact match found)

De Staten van Hollandt ..

Match: Partial (No exact match found)

Het bedrogh, en verkeert voorneemen van de prins van Orange ontdeckt.

Match: Partial (No exact match found)

Het verdwaalt, en verkeert verstant van de meeste gedeelte der regenten, en het gemeyne volck, in Needer-lant.

Match: Partial (No exact match found)

Biechte van den koning van Vranckryck aenden keyser, Spangien en prins van Orangien

Match: Partial (No exact match found)

Theologische aanmerkingen, over de ordonnantie van hare ed: mog: de Staaten van Zeelandt.

Match: Partial (No exact match found)

Copye van een missive vyt Londen [...]. Aen bvrgermeesteren en raadt der stad Embden.

Match: Partial (No exact match found)

Provisioneel oordeel wegens het geschrift, onlangs uytgekomen, geintituleert Korte onderrechtinge.

Match: Partial (No exact match found)

Christus vry van sonden, verdedigt tegen de verkeerde verklaeringe over psalm xviij. 24.[...] van D. Johannes van der Waeyen.

Match: Partial (No exact match found)

Lucifer op stelte, of Nieuwe jaars-gift, aan A. en F. ...

Match: Partial (No exact match found)

Ellenden klacht van het bedroefde Nederlandt

Match: Partial (No exact match found)

Der Fransen haes-op, of Schuyt voor't roer, uyt Duytslandt ende Vereenigde Provintien, &c.

Match: Partial (No exact match found)

De Fransche Machiavel, of Hondert Fransch-politique staets-regelen

Match: Partial (No exact match found)

Hannibal noch in onse landen

Match: Partial (No exact match found)

Notificatie

Match: Partial (No exact match found)

Laetste memorie van den extraordinari Sweedschen ambassadeur, tot Weenen overgelevert.

Match: Partial (No exact match found)

Op de aenstaende uyt-tocht van de Nederlandsche Zee-macht, onder het beleyd van ... M. de Ruyter en C. Tromp

Match: Partial (No exact match found)