Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1686]' returned 80 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Copye, van Twee Geschriften, Geschreven door wylen Koning Karel de II. ...

Match: Partial (No exact match found)

Den Paep op den Getoome Bul, voor gevalle In 't Greafschap Bentheym

Match: Partial (No exact match found)

Papen Droom, en desselfs Verklaring

Match: Partial (No exact match found)

Verdedig-schrift |voor Jacobus de Vos, tegens sommige jesuiten

Match: Partial (No exact match found)

Noodige waerschouwinge tegen de valsche beschuldigingen en lasteringen van Johannes Regius [...] in desselfs [...] waerschouwing.

Match: Partial (No exact match found)

Nodige waerschouwinge tegen het oordeel, en meesterschap der reden over de Schriftuyre en goddelijcke waerheden.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van de rabbinen der twee synagogen van Amsterdam, aen monsr. Jurieu.

Match: Partial (No exact match found)

Groningens water-nood, voorgevallen. Den 22 november [...] 1686.

Match: Partial (No exact match found)

Waerschouwinge

Match: Partial (No exact match found)

Boet-bazuyn, uytegeblasen over ons gantsche lieve vaderland, en bysonder in de ziele-rijcke stadt Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Yver |aan Lambert Smuyger, broer van Midas Bidloo

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien |van een trouw patriot, over de ligue tot Augsburg gesloten

Match: Partial (No exact match found)

Copye van een seecker papier, geschreven door de laetst gewesene hertoginne van Yorck

Match: Partial (No exact match found)

Copye van een seecker papier, geschreven door de laetst gewesene hertoginne van Yorck

Match: Partial (No exact match found)

Brief van H.V.P. aan B****.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van H.V.P. aan B****. Over de beroerten onlangs in Engeland voorgevallen.

Match: Partial (No exact match found)

Vreemde en aanmerkelijke voorzeggingen van [...] Jacobus Usher

Match: Partial (No exact match found)

Lopende post-tijding uyt Parnas

Match: Partial (No exact match found)

Haagse posttyding Uyt Parnas

Match: Partial (No exact match found)

Notificatie. Bvrgermeesteren en regeerdes der stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Brief van de heeren gedelegeerde rechters

Match: Partial (No exact match found)

Onpartydig oordeel, gevelt over twee brieven van een borger tot Ceulen.

Match: Partial (No exact match found)

Keulce |raatsman, of Evenaar van de heedendaagce staatzaaken

Match: Partial (No exact match found)

Op de toestant van het keyserryk

Match: Partial (No exact match found)