Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1688]' returned 410 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Raadsel

Match: Partial (No exact match found)

Pastorale of herderlijke brieven, aan de gelovige in Vrankryk, die onder de gevankenisse van Babel zyn suchtende.

Match: Partial (No exact match found)

Pertinent verhaal van de propheet, die in Vrankryk is opgestaan

Match: Partial (No exact match found)

Vrankryk |door de daaden van Lodewyk de XIII en XIV na het leven afgebeelt

Match: Partial (No exact match found)

Vrankryx |out-eygen op de voornaemste staten van Italien

Match: Partial (No exact match found)

Dag-verhaal |der belegering van Philipsburg

Match: Partial (No exact match found)

Drie brieven wegens den tegenwoordigen toestand van Italie, geschreeven in't jaar 1687.

Match: Partial (No exact match found)

On-christelijke beroerte in't christenryk, door Duitsland, Vrankrijk, Savoyen, en Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Den Engelschen bokkum, gebraden op een Franse rooster

Match: Partial (No exact match found)

Den Engelschen bokkum, gebraden op een Franse rooster

Match: Partial (No exact match found)

Den Engelschen bokkum gebraden op een France rooster

Match: Partial (No exact match found)

De wonderlijke verrekyker siende in alle hoecken van de Europise werelt

Match: Partial (No exact match found)

Weegschaal der hedendaeghse staet-saken.

Match: Partial (No exact match found)

Weegschaal der hedendaeghse staet-saken. Tweede brief

Match: Partial (No exact match found)

Weegschaal der hedendaagse staatsaaken. Eerste brief

Match: Partial (No exact match found)

Weegschaal der hedendaagse staatsaaken.

Match: Partial (No exact match found)

De vliegende Merkurius, met brieven, en boodschappen, voor de liefhebbers

Match: Partial (No exact match found)

Vreemde en aanmerkelyke voorzeggingen van [..] Jacobus Usher

Match: Partial (No exact match found)

Jetczo Ronynetste, az Ribemindannapi dolgotat irunct; dat is Wonderen, en onvervalsten, Italiaanschen waar-segger, of Prognosticatie, op't schrikkel-jaar 1688.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt een brief geschreven uit 'sGravenhage den 27. october 1688

Match: Partial (No exact match found)

Proclamatie van Syn Koninklyke Majesteyt Van Groot-Brittangien

Match: Partial (No exact match found)

Proclamatie van syn konincklyke majesteyt van Groot-Brittangien

Match: Partial (No exact match found)

Proclamatie van den koning van Engeland

Match: Partial (No exact match found)

Memorie, Van den Marquies d'Albyville, gepresenteert aan ... de Heeren Staten Generaal

Match: Partial (No exact match found)

Eenige Propositien door den Aartsbisschop van Canterburry, Beneffens eenige andere Bisschoppen, aan sijn Majesteit gedaan

Match: Partial (No exact match found)

Eenige propositien door den aartsbisschop van Canterbury, beneffens eenige andere bisschoppen, aan syn majesteit gedaan.

Match: Partial (No exact match found)

Het voornaemste uyt de brieven van de heer ambassadeur van Citters, van den 16 en 19 november 1688

Match: Partial (No exact match found)