Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1743]' returned 53 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lykrede ter gedagtenisse van [...] Petrus Laan.

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid op den troon gezet door de [...] schepenen der stad Amsteldam, den 20sten van herftmaand[!] 1743.

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid op den troon gezet door de [...] schepenen der stad Amsteldam, den 20sten van herftmaand[!] 1743.

Match: Partial (No exact match found)

[Brieven over een voorgenomen duel met kapitein G.W. van Balveren].

Match: Partial (No exact match found)

Twede vertoog van't wezentlyke der gezigten [...] van Christ. Poniatovia.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling van het zamenstel van drie zig-zelfs-beweegende werktuygen.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort op het Vraagstuk voorgestelt aan de protestantse kerk [...] door Antonius Driessen.

Match: Partial (No exact match found)

Hollandsch |waterzootie

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het verraad gesmeed tegen de stad Maastricht, in den jaare M.D.CC.I.

Match: Partial (No exact match found)

Het Frans gedicht van den heere F. de Voltaire aan jonkheer W. v. Haren.

Match: Partial (No exact match found)

Histories |verhaal, van het geen te Campen in den jare 1740. en 1741. is voorgevallen tussen raad en meente

Match: Partial (No exact match found)

De ware eer. Lierzang.

Match: Partial (No exact match found)

De deugdelyke |burger

Match: Partial (No exact match found)

De gestrafte vermeetelheid. Schouwspel.

Match: Partial (No exact match found)

Den opgedaagde kardinaal De Fleury, uit het vagevuur door Lodewyk de XV. Benevens deszelfs lykstaatsie.

Match: Partial (No exact match found)

De klaagliederen van Broglio, en van Noailles.

Match: Partial (No exact match found)

Memorie, die de lord Stairs aan den koning van Groot Brittannie

Match: Partial (No exact match found)

Plan tot een te maken vrede voorgeslagen, met eenige aanmerkingen

Match: Partial (No exact match found)