Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1773]' returned 48 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Vlissings eeuw-vreugde, op den twee-honderdsten geboortedag harer vrijheid, den VI. van grasmaand MDCCLXXII.

Match: Partial (No exact match found)

Oldebarnevelds eer verdeedigd tegen den Advocaet der Vaderl. Kerk

Match: Partial (No exact match found)

Welkomst-groet aan zyne doorluchtigste hoogheid Willem de Vyfde [...]. Ter geleegenheid van hoogstdeszelven plechtige intreede binnen Groningen.

Match: Partial (No exact match found)

Op het niet illumineeren by geleegenheid der intreede van [...] Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

Vreugdegalm op den heuchelyken twee en twintigsten geboortedag van [...] Frederica Sophia Wilhelmina [...] princesse van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

De rhytmus monachicus, of monnikendeun der broederschap van vryheid en tolerantie, naauwkeurig onderzogt [...] en [...] ernstig wederlegt.

Match: Partial (No exact match found)

Het nut der stadhouderlyke regering, aangetoond by gelegenheid der geboorte van Willem Frederik, prince van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

Copie missive |van een Amsterdammer aan zyn vriend in 'sGravenhage

Match: Partial (No exact match found)

Ontlediging van het Project tot faciliteering der circulatie van penningen

Match: Partial (No exact match found)

Plan tot herstel van't vervallene crediet

Match: Partial (No exact match found)

Het juichend Noord-Holland, of Verhaal van de reize van [...] Willem den Vyfden [...] den 21. en 22. july 1773.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak en gedicht aan [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

Berigt |wegens de receptie [...] van [...] Willem den Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak en gedicht aan [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

Tegen-berigt |aan den schoolmeester A.F. Klenke

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan de weledele [...] heeren schryvers van de Hedendaagsche vaderlandsche letter-oeffeningen.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den heer **** te G.......

Match: Partial (No exact match found)

Lykzang, op het afsterven van [...] Jan Wagenaar [...] historieschryver der stad Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Het zoogenaamde Nut der stadhouderlyke regering [...] vrymoedig onderzocht.

Match: Partial (No exact match found)

Trouwhart. Herderszang ter blyde koomste van [...] Willem den Vyfden [...] in Vriesland.

Match: Partial (No exact match found)