Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1781]' returned 497 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De post van den Neder-Rhijn

Match: Partial (No exact match found)

Dankzegging, aan mijne gewapende landgenooten [...] in drie zangen.

Match: Partial (No exact match found)

Brieven van hunne Excellenties de Heeren Jonathan Trumbull, en William Livingston, ... aan Johan Derk Baron van der Capellen, ...

Match: Partial (No exact match found)

Navolging van mr. J.H. Hoeuffts eerdicht voor den dapperen kapitein Gerard Oorthuis

Match: Partial (No exact match found)

Navolging van mr. J.H. Hoeuffts eerdicht voor den dapperen kapitein Gerard Oorthuis

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan Willem de Vde erfstadhouder &c. &c. &c.

Match: Partial (No exact match found)

Op de afbeelding van den weledelen gestrengen heer Geerardus Oorthuys, kapitein ter zee

Match: Partial (No exact match found)

Zeedige beschouwing van den teegenswoordigen toestand der republicq.

Match: Partial (No exact match found)

Translaat van de geheime missive van sir Hyde Parker, by zyn relaas ingesloten

Match: Partial (No exact match found)

Op de bloedige zege, door de Nederlandsche op de Engelsche vloot bevochten, den 5en van Oogst-maand 1781.

Match: Partial (No exact match found)

Translaat van de geheime missive van sir Hyde Parker, by zyn relaas ingesloten

Match: Partial (No exact match found)

De verloste Hollander, of de gedwongen dog

Match: Partial (No exact match found)

Louis de XVI Koning van Vrankryk, 1781

Match: Partial (No exact match found)

Memorie aan hunne hoog-mogenden, de Staaten-Generaal.

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien op de Memorie [...] door John Adams, en geteekend Leiden den 19. april 1781.

Match: Partial (No exact match found)

Het manifest van George III [...] in een waar daglicht gesteld, en met staatkundige aanmerkingen verrykt.

Match: Partial (No exact match found)

Dat zay ik ook: of Het manifest van Engeland tegen de Nederlanden in boertig rym gebragt.

Match: Partial (No exact match found)

Contra-manifest.

Match: Partial (No exact match found)

Contra-manifest.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op het Manifest van Engeland tegen de Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Catharina II.

Match: Partial (No exact match found)

Louis de XVI Koning van Vrankryk, 1781

Match: Partial (No exact match found)

Het groot concert der vorsten 1781

Match: Partial (No exact match found)

Den Vriend der Oostenryksche Nederlanden, of Memorie

Match: Partial (No exact match found)