Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1796]' returned 166 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Medeburgers! Vertegenwoordigers en daarstellers der rechten van den mensch en burger binnen Groningen!

Match: Partial (No exact match found)

'De Fransche catechismus, of Beginselen van republikeinsche zedekunde; in vaersen gevolgd,'

Match: Partial (No exact match found)

Berigt betrekkelijk eene memorie van den predikant Joh: Wilh: Bussingh.

Match: Partial (No exact match found)

Vraage van het euangelium, in eene missive voorgesteld aan den beroepen leeraar, H. van Hasselt, tot de gemeente van Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Friesland!

Match: Partial (No exact match found)

Aan de burgers representanten van het volk van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Er gebeurt niets nieuws onder de zon

Match: Partial (No exact match found)

Omstandig verhaal van het voorgevallene te Middelburg [...] by gelegenheid der revolutie in den jaare 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Het Hof van Holland en Zeeland enz

Match: Partial (No exact match found)

De raad der gemeente van den Hage heeft goedgevonden ...

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over het gebruik van mantel en bef bij de openbaare godsdienst-oeffeningen der hervormden in Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

De voordeelen van de vereeniging der kristenheid. Naar aanleiding van ps. CXXXIII. vs. I. b. [...]. Eene leerrede.

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van betoog, dat het den gereformeerden mogelijk en raadzaam zij, om hunne leeraars zelf te salarieeren.

Match: Partial (No exact match found)

De raad der gemeente van den Hage ...

Match: Partial (No exact match found)

Billet. Ingevolge en ter voldoeninge aan de publicatie ...

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak door den burger Noël [...]. Gedaan ter gelegenheid van het feest der overwinningen.

Match: Partial (No exact match found)

Ontwerp, van een regeeringsreglement voor de stad Edam

Match: Partial (No exact match found)

Rapport van het committé van finantiën

Match: Partial (No exact match found)

Rapport en advijzen op de addressen der [...] armbezorgers

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie.

Match: Partial (No exact match found)

Adviezen van de burgers J. Pontoi en D. Bleecker, over de wisselbank

Match: Partial (No exact match found)

Rapport van de commissie tot de regeling der ambten

Match: Partial (No exact match found)

Rapport van de commissie tot de regeling der ambten

Match: Partial (No exact match found)

Consideratie van den burger Pontoi, aan den raad der gemeente

Match: Partial (No exact match found)

Addres van den burger Jan Pietersse, wegens het logement van Amsterdam, in Den Hage

Match: Partial (No exact match found)

Institutie voor den concierge van het huis der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Vryheid, gelykheid, broederschap. Den burger [Jeronimo de Bosch]

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger H. Ogelwight, aangaande [...] de stem der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en declaratoir van den burger Dirk van Bergen, in de zaak der Amsterdamsche volksstem

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger Jan Boomhuys, aangaande [...] de stem der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Concept-memorie van deductie.

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van den burger Julius Pontoi [...] wegens de Concept-memorie van deductie

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger Isaäc Alting, omtrent [...] de stem der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger J. Heemskerk, omtrent [...] de stem der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger Harmanus Boerrigter, over [...] de stedelijke volksstem

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger A. Callenburgh Baartmans, aangaande [...] de stem der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

De voorgedraage |bezwaaren van Amstels burgery, onpartydig beoordeeld

Match: Partial (No exact match found)

Samuël de profeet; of De joodsche regeering hoe langer hoe erger.

Match: Partial (No exact match found)

De messias der jooden, of Republikeinse gevoelens. Over denzelven.

Match: Partial (No exact match found)