Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1815]' returned 264 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanspraak aan het Amsterdamsch publiek, bij het einde van het jaar 1814

Match: Partial (No exact match found)

Wie is de man? Charade

Match: Partial (No exact match found)

Het Vaderland en de Franschen

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands behoud, in 1815 : lierzang

Match: Partial (No exact match found)

Landgenooten! : De groote strijd is gestreden! ... [etc.]

Match: Partial (No exact match found)

Iets voor mijn kind

Match: Partial (No exact match found)

Extra-ordinaire Amsterdamsche courant

Match: Partial (No exact match found)

Buitengewone Nederlandsche staats-courant

Match: Partial (No exact match found)

Le Neron Corse

Match: Partial (No exact match found)

Den veld-slag van het schoon-verbond

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang aan Zijne Koninklijke Hoogheid, den heere Willem Frederik George Lodewijk, prins van Oranje, kroonprins der Nederlanden enz. enz. enz.

Match: Partial (No exact match found)

De overwinning van 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Zegezang op den roemrijken slag van Blanmont in zomermaand 1815

Match: Partial (No exact match found)

Offer van dankbaarheid aan de redders van het vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Iets op de heuchelijke tijding van den 20 Juny 1815

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche uitboezeming bij de roemvolle zege op Napoleon

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands behoud, in 1815

Match: Partial (No exact match found)

De slag bij Quatre-Bras

Match: Partial (No exact match found)

Hartelijke juichtoon voor onzen tedergeliefden en dapperen kroonprins

Match: Partial (No exact match found)

Zegelied over de nederlaag der Franschen, op den 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Neêrlands roem hersteld

Match: Partial (No exact match found)

De overwinning

Match: Partial (No exact match found)

Lofzang bij de overwinning op het leger van Buonaparte, in Zomermaand 1815

Match: Partial (No exact match found)

Dank- en bid-toonen op den overwinnende slag tegen Napoleon Buonaparte, den 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

De daegen van den sestiende, seventiende en achtiende juny 1815

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands ouden roem hersteld, op den gedenkwaardigen dag van den 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering ter godsdienstige viering der overwinning van den 18den junij 1815, uitgesproken op den 25sten junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal leerredenen

Match: Partial (No exact match found)

Op den slag van het Schoon Verbond, den 17 en 18 juny MDCCCXV

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zijne K.H.H. den prins van Oranje, na den slag van den 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

De slag van Belle-Alliance, door de legers der vereenigde mogentheden gewonnen tegen Napoleon Buonaparte, den 18den junii des jaars 1815

Match: Partial (No exact match found)