Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1818]' returned 107 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Iets betrekkelijk de bekeering van de inboorlingen op het eiland Java

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering ter aanbeveling van het Bijbelgenootschap, voorafgegaan van een kort verslag aangaande hetzelve

Match: Partial (No exact match found)

Verslag in de jaarlijksche vergadering van het Bijbelgenootschap, afdeeling 's Gravenhage, gedaan op den 2 April 1818, in de Kloosterkerk

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang bij het derde verjaren der bataille van Waterloo

Match: Partial (No exact match found)

Beweeg-gronden tot de hereeniging onzer afgescheurde broeders met hunne oude moeder de Katholijke Kerk

Match: Partial (No exact match found)

Schriftelijke afscheidsrede aan de Hervormde Gemeente te Limmen

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen, bij het inwijden van het herstelde orgel in de kerk der Hervormden te Delfzijl, den 30 April 1818

Match: Partial (No exact match found)

Kerkelijke redevoering ter gelegenheid der godsdienstige viering van het derde eeuwfeest der Kerkhervorming

Match: Partial (No exact match found)

Weerschrift tegen den aanval van den heer C. Brouwer, predikant te Joure, in eene leerrede over Matth. XVI, vers 18

Match: Partial (No exact match found)

De kerkhervorming beschouwd als het werk des Heeren

Match: Partial (No exact match found)

Het feest der Hervorming, een feest voor alle christenen, of Leerrede gehouden op den avond van den 2den november 1817

Match: Partial (No exact match found)

Twee leerredenen tot voorbereiding en viering van het derde eeuwfeest der kerkhervorming

Match: Partial (No exact match found)

De Hervorming der zestiende eeuw, beschouwd in eene godsdienstige redevoering op het derde eeuwfeest, ter gedachtenis aan dezelve

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter voorbereiding tot het Heilige Avondmaal

Match: Partial (No exact match found)

De Hervorming, bijzonder in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Het oordeel der groote Babylonische hoer, voorgesteld in eene leerrede over Openb. XVII: 1b

Match: Partial (No exact match found)

Adres van de commissie ter waarneming van de belangen der Leydsche Akademie burgers aan den Akademischen Senaat der Hooge School van Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Geestelijke droom, iets voor ware christenen

Match: Partial (No exact match found)

De verdediging van de leer der Roomsch-Katholijke Kerk door M. Luther, J. Calvyn en andere hervormers, aangetoond

Match: Partial (No exact match found)

De goede trouw der protestanten, tegen eene verdenking der roomsch-katholijken verdedigd

Match: Partial (No exact match found)