Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1821]' returned 84 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het Nederlandsch mirakel : dichtluim

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op de Vrije gedachten van een ingeland van Rijnland

Match: Partial (No exact match found)

Echte stukken betreffende de uitzetting van Mr. Willem Bilderdijk in maart 1795

Match: Partial (No exact match found)

De eenvoudige en opmerkzame Amsterdamsche kermisbeschouwer

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid van zijne gemeente door Alexander de Koning, genomen 29 grasmaand 1821

Match: Partial (No exact match found)

Leerredenen, uitgesproken bij gelegenheid der plegtige opening van de kerk, voor de Hervormde Gemeente te Kantens, op Zondag den 29 April 1821

Match: Partial (No exact match found)

Gedenkstuk voor de Christelijke Protestantsche Gemeente te Antwerpen

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter viering van den vijf en twintigjarigen dienst in de gemeente van 's Gravenhage, gehouden op woensdag den 17 januarij 1821

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter viering van zijnen vijf en twintigjarigen evangeliedienst in onderscheidene gemeenten

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen bij de inwijding der Evangelische Garnizoens-kerk te Mons, den December 1821

Match: Partial (No exact match found)

Grondslag tot eene algemeene godsdienst, of eene nieuwe reformatie

Match: Partial (No exact match found)

Kort verslag van den zwaren brand te Paramaribo, hoofdplaats der kolonie Suriname, op den 21 januarij 1821 voorgevallen

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over het onderscheid tusschen den protestantschen en roomsch-katholijken godsdienst

Match: Partial (No exact match found)

De leer der waarheid verdedigd, tegen de leer over de zaligheid der vroegstervende kinderen

Match: Partial (No exact match found)

Die heb ik ook gelezen, of Aantal uittreksels, uitlegkunde en godgeleerde aanteekeningen uit beroemde en aangeprezene schrijvers

Match: Partial (No exact match found)

De geheimen der Nieuwe Verlichters ontmaskerd

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle Roomsch-Catholijken, in het Koningrijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering, uitgesproken den 3den julij 1821, in de R.C. Kerk Het Catharina's Steegje te Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

De oorzaak mijner zes maandsche gevangenis, benevens mijne werkzaamheden, gezindheid en eenige bijzonderheden

Match: Partial (No exact match found)

Toevallig allerlaatste leerrede, in de gemeente van Appingedam, 's avonds van den 24 november 1816

Match: Partial (No exact match found)

Mijne gedachten bij het beschouwen van het Nieuw Canaal in Noord-Holland

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op De bruiloft van Kloris en Roosje

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering aan Nederlands verlossing

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter gelegenheid van de oprigting der nieuwe Zierikzeesche visscherij gehouden in de groote kerk den 28 november 1819

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen voor de Vriesche schooljeugd, om gezongen te worden op het dubbel volks-feest van den 17 en 18 november

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen ter gelegenheid van het feest voor onderwijs en opvoeding, gevierd binnen Leeuwarden, op donderdag, den 18den van wijnmaand, 1821

Match: Partial (No exact match found)