Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Great Britain and Ireland) - Period documents]' returned 577 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Extract uyt de missive van de secretaris van de heer van Citters.

Match: Partial (No exact match found)

Yerlant verlost en hersteld, door den onvermoeide victorieuzen William de IIIde.

Match: Partial (No exact match found)

Een brief van Tyrconnel aen den koning van Vrankryk uyt Yrlandt

Match: Partial (No exact match found)

Tweede oprecht en waere journael uyt Yerlandt

Match: Partial (No exact match found)

Naedere missive van den heer J. Hop

Match: Partial (No exact match found)

Propositie. Ghedaen van den ambassadeur des keysers aen sijne konincklicke majesteyt van Groot Britaignie. Den 17. april 1622.

Match: Partial (No exact match found)

Memoria natalis noni et tricesimi, quem primum in regia purpura vidit celebravitque [...] Britanniarum rex Wilhelmus.

Match: Partial (No exact match found)

Ad augustissimum Magnæ Britanniæ Franciæ Hyberniæque regem Guilielmum una cum Maria Aug. consecratum [...] adlocutio.

Match: Partial (No exact match found)

Een volle relatie van de grote victorie verkregen door de forces van het Parlament [...] tegens het gheheele leger van de Schotten.

Match: Partial (No exact match found)

Den aertz-bisschop |van Cantelbergh voor de recht-banck in't Parlement

Match: Partial (No exact match found)

Een nieuwe inventie ofte een christalijne brill.

Match: Partial (No exact match found)

Corte declaratie van't coninckrijck van Schotlant [...], noopende den intocht in Engelant.

Match: Partial (No exact match found)

Wraak-geschrey, van het koninglyke bloed, tot den hemel, tegen de Engelsche vadermoorders.

Match: Partial (No exact match found)

Monarchy ofte geen monarchy in Engelant.

Match: Partial (No exact match found)

Het legher gewroocken, in haer dissolveeren van het laetste Parlement.

Match: Partial (No exact match found)

Lijck-sermoen van VVillem Laud, aerdtz-bisschop van Cantelberg [...] by hemselven uyt-ghesproocken op't schavot.

Match: Partial (No exact match found)

Des aerts-bisschops van Cantelbergs oratie ofte lyck-predicatie, gedaen by hem selven op't schavot op Towerhill.

Match: Partial (No exact match found)

Sermoen ofte redenen van den ertz-bisschop van Canterbury, ghedaen op het schavot aen Touwer-hill.

Match: Partial (No exact match found)

Dry brieven, van den wel-edelen heer Thomas Fairfax, lieutenant generael Crisuel[!], ende de gecommitteerde.

Match: Partial (No exact match found)

Panegyrici Cromwello scripti. Vnus à legato Portugallici regis. Alter à quodam iesuita.

Match: Partial (No exact match found)

Loff-trompet, uyt-geblasen over den generael, Olivier Cromwell, binnen Londen.

Match: Partial (No exact match found)