Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Great Britain and Ireland) - Period documents - Poetry, Language: Dutch]' returned 29 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Withal in rou over't afsterven van haer koninkl─│ke majesteyt van Groot Brittanie.

Match: Partial (No exact match found)

William de IIIde, koning van Groot Britt. &c. &c. &c. uyt de handen der koningsmoorders [...] gered.

Match: Partial (No exact match found)

Zions wee-klage en ziele-zugten tot God, over de dood van [...] Maria, koninginne van Groot-Brittanje.

Match: Partial (No exact match found)

Withal in rou over't afsterven van haer koninklyke majesteit van Grootbrittanie.

Match: Partial (No exact match found)

Withal in rou over't afsterven van haer koninklyke majesteit van Grootbrittanie.

Match: Partial (No exact match found)

Withal in rou over't afsterven van haer koninklyke majesteit van Groot Brittanie.

Match: Partial (No exact match found)

Rou-klagt over de dood des hartoogs van Monmouth

Match: Partial (No exact match found)

Henriette de Bourbons, onstelde groot-moedigheyd. Karel Stvarts of Gemartelde majesteyt

Match: Partial (No exact match found)

Klachte van Henriette de Bourbon koninginne van Groot Brittanjen over de dood van [...] koning Karel haeren man.

Match: Partial (No exact match found)

Epitaphium, ofte graf-schrift, van doctor Isaack Dorislaar

Match: Partial (No exact match found)

Neêrlants vreugde, over het verheffen van George I. [...] tot koning van Groot Brittanje.

Match: Partial (No exact match found)

Schrickelicke vertooninge van den staet-suchtigen duyvel.

Match: Partial (No exact match found)

Schrickelicke vertooninge van den staet-suchtigen duyvel.

Match: Partial (No exact match found)

Klaghte over de weerspannelingen in Groot Britanje.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne Groot-Brittannische majesteit.

Match: Partial (No exact match found)

Eerdichten op zyne koningklyke majesteit Wilhem den Derde, koning van Groot Brittanje.

Match: Partial (No exact match found)

'tHervormt Christendom, in Engelant beveiligt en bevestigt, door Gods zegen, onder't beleit van zyn hoogheit.

Match: Partial (No exact match found)

De molenaers prins in den Haagh, of de soon van pater Peters in't naau

Match: Partial (No exact match found)

Den Engelschen, |ontwaeckten droomer

Match: Partial (No exact match found)

Den Engelschen |ontwaeckten droomer. En wat anders

Match: Partial (No exact match found)

'tLeste gespreck van den heer Thomas VVentworth, grave van Strafford [...] op't schavot van Towerhill gedaen

Match: Partial (No exact match found)

Rymregelen zo voor als naar de herstellinge van't koninkryk van Groot Brittanje, door [...] Willem de III.

Match: Partial (No exact match found)

De laeste woorden ende belydenisse van den lord Maguire

Match: Partial (No exact match found)