Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - History (Belgium) - Period documents]' returned 43 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Dissertatiuncula super indvciis belli Belgici.

Match: Partial (No exact match found)

Dissertativncvla svper indvciis belli Belgici.

Match: Partial (No exact match found)

Dissertativncvla svper indvciis belli Belgici.

Match: Partial (No exact match found)

[Missive aan de Staten van Holland over het financie

Match: Partial (No exact match found)

Copie, vanden brief die [...] grave Henrick vanden Berge [...] geschreven heeft [...] op het subject van sijne discontentementen

Match: Partial (No exact match found)

Copie van sekeren brief, van [...] graef Heyndric vandē Bergh [...] op het subject van syn miscontentement

Match: Partial (No exact match found)

Copie of uytschrift van eenen brieff die [...] grave Henrijk van den Bergh [...] gheschreven heeft [...] aengaende sijn mis-noughen

Match: Partial (No exact match found)

Copye van twee brieven, dewelcke [...] graeff Hendrick van den Berghe [...] gheschreven heeft.

Match: Partial (No exact match found)

Eenen brieff, gheintercipieert en̄ opghenomen, vanden prince van Orangien aenden hertoghe van Alensson.

Match: Partial (No exact match found)

Vertooch, gedaen aen mijne heeren de ghedeputeerde vande Staten generael, den ix. iannuarij, 1580. By mijn heere den prince van Oraengien

Match: Partial (No exact match found)

Responce d'vn bon patriot et bovrgeois de la ville de Gand, au libelle fameux, intitulé Auis d'vn bourgeois de la ville de Gand

Match: Partial (No exact match found)

Responce d'vn bon patriot et bovrgeois de la ville de Gand, au libelle fameux du sr de Champagney, intitulé Auis d'vn bourgeois de la ville de Gand

Match: Partial (No exact match found)

De verantwoordinge des princen van Oraengien, teghen de valsche logenen, daer mede sijn wedersprekers hem soecken t'onrechte te beschuldighen

Match: Partial (No exact match found)

Brief, van den grave van Flodorp aen de magistraet van Luyk

Match: Partial (No exact match found)

Remede |pour les Liegeois malades, ordonnance d'un Hollandois

Match: Partial (No exact match found)