Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - History (France) - Period documents]' returned 153 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Ernstige bedenkingen over het [...] gerucht, wegens het oogmerk der [...] deputatie van Friesland bij hunne hoog mogenden.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling, over de vraag: welke is de waare oorzaak van den tegenwoordigen oorlog?

Match: Partial (No exact match found)

Missiven van den heere luytenant-admirael P. van Almonde, geschreven aen haer hoogh mog. in 'slandts schip de Prins

Match: Partial (No exact match found)

Consideratie of kort vertoog van Nederlants waar belang by dese Fransen oorlog

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van den heere grave d'Avaux, extraordinaris ambassadeur van sijne aller-christelijckste majesteyt, aen haer hoogh mogende, overgegeven den 29. april, 1684

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den heer Adriaen Paets, aen sijn exell. den heer graef van Avaux, en 't antwoord

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van zijn excellentie mijn heer den graaf van Avaux, extraordinaris ambassadeur van zijn allerchristelijkste majesteit

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een brief van de heer d'Avaux, aen den alder-christelijksten koning, in den Hage deu[!] 9 january 1684

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een brief, van den heer d'Avaux, aen den alder-christelycksten koning, in den Hage den 9 ian. 1684

Match: Partial (No exact match found)

Copie de la lettre de monsr. d'Avaux, au roy tres-chrestien, a la Haye le 9 jan. 1684

Match: Partial (No exact match found)

Copie de la lettre de monsieur d'Avaux, au roy tres-chrestien, a la Haye le 9 janvier 1684

Match: Partial (No exact match found)

Pertinent verhaal van de propheet, die in Vrankryk is opgestaan

Match: Partial (No exact match found)

Appendix, ofte staert van den grooten en witten duyvel

Match: Partial (No exact match found)

Appendix, ofte staert van den grooten en witten duyvel

Match: Partial (No exact match found)

Appendix, ofte staert van den grooten en witten duyvel

Match: Partial (No exact match found)

Annotatien.

Match: Partial (No exact match found)

Holland aen des konings voeten.

Match: Partial (No exact match found)

Hollandt aen des koninghs voeten.

Match: Partial (No exact match found)