Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - History (Great Britain and Ireland) - Period documents, Language: Dutch]' returned 233 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Discours noopende den tegenwoordigen tijdt

Match: Partial (No exact match found)

[Twee brieven van Cornelis de Witt vanaf de vloot bij Solebay, van 8 juni 1672]

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek van Groot-Brittanniens gedrag, ten opzigte van Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Stop-naald, om Batavus de antwoorder, en diergelyke beulingen, me[!] te prikken. Gezonden aan [...] J.T. La F***.

Match: Partial (No exact match found)

Missive aen een heer der regeringe [...] over het tegenwoordig tydsgewrigt.

Match: Partial (No exact match found)

Het gedrag der Engelschen, omtrent den staet der Vereenigde Nederlanden, in den voorgaenden en tegenwoordigen oorlog.

Match: Partial (No exact match found)

't Laatste-olisel van den koopman te R. met de uitvaard van deszelfs twé gee

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien over den twéden en derden brief van een koopman te R. wegens de questie belangende 't secours aan Grootbrittanje.

Match: Partial (No exact match found)

Altemaal |of niet met al.

Match: Partial (No exact match found)

[Brief aan de Staten Generaal over de samenzwering tegen Willem III].

Match: Partial (No exact match found)

Hartroerende, stigtelyke bespiegeling, behelzende de Memorie door den ridder Yorke [...] overgeleverd.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op de zeldzaame Memorie, van de ridder Yorke [...] den 10 nov: 1780. aan haar hoog moogende overgegeven.

Match: Partial (No exact match found)

Hartroerende, stigtelyke bespiegeling, behelzende de Memorie door den ridder Yorke [...] overgeleverd.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een heer te Utrecht, aan zynen vriend te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Het manifest van George III [...] in een waar daglicht gesteld, en met staatkundige aanmerkingen verrykt.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt een brief geschreven uit 'sGravenhage den 27. october 1688

Match: Partial (No exact match found)

Vrymoedige bedenkingen nopende den tegenwoordigen toestant van zaken.

Match: Partial (No exact match found)

Hartroerende, stgitelyke[!] bespiegeling, behelzende de Memorie door den ridder Yorke [...] overgeleverd.

Match: Partial (No exact match found)

De Britsche |baldadige trotsheid, beweezen en beteugeld.

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van de ridder George Downning [...] overgelevert aen de heeren Staten Generael [...] den 18/18[!] junius 1662

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van de ridder George Dovvning [...]. Overgelevert aen de heeren Staten Generael [...] den 3/13 mey 1662

Match: Partial (No exact match found)

Extract, missive, uyt Delft, aen een vrient tot Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

De klaagende |zee-najaden of De zee-rovers gestraft

Match: Partial (No exact match found)

De Verjus-saus, voorgestelt aen syne hoogheit, mijn heer, de vorst van Wolffenbuttel.

Match: Partial (No exact match found)