Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - History (Great Britain and Ireland) - Period documents]' returned 279 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Hollants |heyl, in haar eenigheit met Engeland gelegen

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van een' Overysselschen landman aan alle brave Nederlanderen

Match: Partial (No exact match found)

Seegereeden voor de aller doorluchtichste kooning van Groot Britanjen [...] Willem van Oranjen.

Match: Partial (No exact match found)

Reeden over de seer voorspoedige togt na Brittannien.

Match: Partial (No exact match found)

Considerations de religion et d'estat sur la gverre Angloise.

Match: Partial (No exact match found)

Brief vanden admirael Tromp aenden admirael Blaeck

Match: Partial (No exact match found)

Onzydige overwegingen over den oorlog tusschen Groot-Brittannien en de Vereenigde Provincien van Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien, over de teghenwoordighe vrede-handelinghe; tusschen Engelandt en Neerlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Apologia voor de heer Adriaen Paeuw

Match: Partial (No exact match found)

De duyvelsche valscheyt van Cromwel

Match: Partial (No exact match found)

La detestable |perfidie de Cromwel

Match: Partial (No exact match found)

De zee is de Helena waerom de Enghelse den onrechtveerdighen oorloch de Vereenichde Nederlantse Provintien aendoen.

Match: Partial (No exact match found)

Hartroerende, stigtelyke bespiegeling, behelzende de Memorie door den ridder Yorke [...] overgeleverd.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op de zeldzaame Memorie, van de ridder Yorke [...] den 10 nov: 1780. aan haar hoog moogende overgegeven.

Match: Partial (No exact match found)

Hartroerende, stigtelyke bespiegeling, behelzende de Memorie door den ridder Yorke [...] overgeleverd.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een heer te Utrecht, aan zynen vriend te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Het manifest van George III [...] in een waar daglicht gesteld, en met staatkundige aanmerkingen verrykt.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt een brief geschreven uit 'sGravenhage den 27. october 1688

Match: Partial (No exact match found)

Vrymoedige bedenkingen nopende den tegenwoordigen toestant van zaken.

Match: Partial (No exact match found)

Hartroerende, stgitelyke[!] bespiegeling, behelzende de Memorie door den ridder Yorke [...] overgeleverd.

Match: Partial (No exact match found)

De Britsche |baldadige trotsheid, beweezen en beteugeld.

Match: Partial (No exact match found)

Memoire du chevalier George Dovvning [...] delivré aux Estats Generaux [...] le juin 18/28 1662

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van de ridder George Downning [...] overgelevert aen de heeren Staten Generael [...] den 18/18[!] junius 1662

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van de ridder George Dovvning [...]. Overgelevert aen de heeren Staten Generael [...] den 3/13 mey 1662

Match: Partial (No exact match found)

Extract, missive, uyt Delft, aen een vrient tot Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)