Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents, Language: Dutch, Place: Rotterdam]' returned 123 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Schets der Fransche maandag.

Match: Partial (No exact match found)

Vrye bedenkingen over de thans heerschende partyschap en oneenigheden.

Match: Partial (No exact match found)

De taal van Hollands souverain, of De vaderlandsche bededag.

Match: Partial (No exact match found)

Request en relaas, van Jan Plaat [...] ter verdediging tegen [...] Willem van Helden

Match: Partial (No exact match found)

Echt en omstandig bericht, wegens [...] de toegezondene drie brieven van Dordregt, aan W. van Helden

Match: Partial (No exact match found)

Echt en omstandig bericht, wegens [...] de toegezondene drie brieven van Dordregt, aan W. van Helden

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den heer W. van Hogendorp aen een vriend tot Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Christelijcke aenleydinghe tot vrede ende onderlinge verdraechsaemheyt over de huydensdaechsche verschillen.

Match: Partial (No exact match found)

Protest des autheurs vanden Christalijnen bril, tegens den gepretendeerden polijst-steen.

Match: Partial (No exact match found)

Korte afschetzing der ysselykheden, welke van de spinozistische vrygeesten uitdrukkelyk worden geleert.

Match: Partial (No exact match found)

Voorburghs korte gedenkzuil, wegens de eerste aldaar opgerichte opregte vaderlandsche societeit ten platte lande.

Match: Partial (No exact match found)

Verkiesinghe |des magistraets tot Rotterdam, met der zelver namen

Match: Partial (No exact match found)

Bescheiden ophelderingen, over een request, geplaatst in de Haagsche Courant no. 3, van den 18den julij 1795.

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van de aardige duyvelary, voorvallende in dese dagen.

Match: Partial (No exact match found)

De waere iever der jesuiten in de Verenigde Nederlanden ontmaskert, en aen des selfs regenten ten toon gesteld.

Match: Partial (No exact match found)

Echt verhaal van het plechtig oprechten van een oranjeboom, in de stad Leerdam.

Match: Partial (No exact match found)

Bewys |vande vryheyt ende independentie der vrije Oldampten

Match: Partial (No exact match found)

Aan de burgers en ingezeetenen van Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

De aristocraat en de burger.

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een remonstrantie [...] aen de [...] Staten van Hollandt en VVestvrieslandt.

Match: Partial (No exact match found)

Request, aen de edele groot mogende heere Staten van Hollandt en West-Vrieslandt.

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een nadere remonstrantie aen de [...] Staten van Holland en West-Vriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een nadere remonstrantie aen de [...] Staten van Holland en West-Vriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een nadere remonstrantie aen de [...] Staten van Holland en West-Vriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Verdediging van Lodewyk Ernestus, hertog van Brunswyk Wolffenbuttel

Match: Partial (No exact match found)

Missive van Petrus Hofsteede [...] aan [...] Pieter Joosting [...] ouderling en koussenverkoper

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de waarheid, opgedraagen aan [...] Dingeman Wouter Smits predikant te Rotterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Eenvoudig berigt, betreffende 'tgeen onlangs P: Hofstede [...] wedervaren is te Utrecht. Door hem zelven opgesteld

Match: Partial (No exact match found)

Hydra of monster-dier, dat tzedert den iare 1650. in de Vereenighde Nederlanden gewoedt heeft.

Match: Partial (No exact match found)

Twee brieven van 'slants-admiralen Obdam en de Ruyter, jongst aen de heeren Staten gesonden

Match: Partial (No exact match found)

Vreugde-reden op de krooning-dag van hare majesteiten Willem en Maria tot koning en koningin van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Verdediging van den lieutenant Nicolaas Koelberg tegens de hem ten onrechte aangedane beschuldigingen

Match: Partial (No exact match found)

Tweede deel van het Waerachtigh verhael van het gepasseerde te Rotterdam.

Match: Partial (No exact match found)