Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents, Language: Dutch, Place: Rotterdam]' returned 123 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De waere iever der jesuiten in de Verenigde Nederlanden ontmaskert, en aen des selfs regenten ten toon gesteld.

Match: Partial (No exact match found)

Verkiesinghe |des magistraets tot Rotterdam, met der zelver namen

Match: Partial (No exact match found)

Bescheiden ophelderingen, over een request, geplaatst in de Haagsche Courant no. 3, van den 18den julij 1795.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen aangaande de ontslagene regenten der stadt Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Heylzamen raad tot christelyke vrede.

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van de aardige duyvelary, voorvallende in dese dagen.

Match: Partial (No exact match found)

Echt verhaal van het plechtig oprechten van een oranjeboom, in de stad Leerdam.

Match: Partial (No exact match found)

Bewys |vande vryheyt ende independentie der vrije Oldampten

Match: Partial (No exact match found)

Aan de burgers en ingezeetenen van Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Voorburghs korte gedenkzuil, wegens de eerste aldaar opgerichte opregte vaderlandsche societeit ten platte lande.

Match: Partial (No exact match found)

Vreugde-reden op de krooning-dag van hare majesteiten Willem en Maria tot koning en koningin van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Verdediging van den lieutenant Nicolaas Koelberg tegens de hem ten onrechte aangedane beschuldigingen

Match: Partial (No exact match found)

Tweede deel van het Waerachtigh verhael van het gepasseerde te Rotterdam.

Match: Partial (No exact match found)