Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents, Language: Dutch]' returned 2,831 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Verscheyde |consideratien over den tegenwoordigen toestant van ons lieve vaderlant

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien |vande vrede in Nederlandt gheconcipieert, anno 1608

Match: Partial (No exact match found)

VVarachtighe |beschryvinge van de sware belegeringhe der stadt Steenwijck

Match: Partial (No exact match found)

[Rekest van de schutterij van Haarlem aan de burgemeesters van de stad]

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van't schriklik omkomen van Jan de Wit, en den ruard van Putten

Match: Partial (No exact match found)

Tweede zendbrief van A: van Haeften P:L. aen P: Ignatius Ingenra, jesuit en zendeling

Match: Partial (No exact match found)

Afschrift van een brief geschreven aan de [...] internuntius

Match: Partial (No exact match found)

De suyvere Susanna, of De cleresie van de blaem van dwalende leeringe en ongehoorzaemheyt gezuyvert.

Match: Partial (No exact match found)

Afschrift van een brief geschreven aen de [...] internuntius

Match: Partial (No exact match found)

De belegeringhe van Berghen opten Zoom.

Match: Partial (No exact match found)

Den uyt-toght van Spinola, met een pater-noster voor zijnen Godt met drie kroonen.

Match: Partial (No exact match found)

Den berovden Bernevellist, sijn leetwesen ende bekentenisse

Match: Partial (No exact match found)

Redenen van de absentie van Jacobus Nagel, door de heeren borgemeesteren der stadt Nymegen geciteert zynde by edict

Match: Partial (No exact match found)

Redenen van de absentie van Johan van Halsenbergh, door de heeren borgemeesteren deser stadt Nymegen geciteert sijnde by edict

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Phileleutherus Glaucomastix aan den [...] Karakter-drukker Pieter van Os

Match: Partial (No exact match found)

Droeve ghevanckenisse, ende blijde vytkomst van Dominicvs Sapma [...]. Vervaet in seeckere brieven.

Match: Partial (No exact match found)

Nievve |tydinge van die veroveringhe van der stadt ende castele van Meurs

Match: Partial (No exact match found)

Van |t veroveren der stat van Rhynberck opden 20en. augusti 1597

Match: Partial (No exact match found)

Cort verhael vande reyse der Nederlandsche soldaten, die anno 1616. na Venetien zijn ghereyst.

Match: Partial (No exact match found)

Opregt ende waerachtig berigt, ten dienste van de geswoore gemeente [...] der stadt Arnhem.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van de heeren gedeputeerden te velde, rec. den 22. augusti 1705

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe tydinge uit het vagevuur

Match: Partial (No exact match found)

Send-brief aen den eerw. hr. A. van Wyk

Match: Partial (No exact match found)

De waere iever der jesuiten in de Verenigde Nederlanden ontmaskert, en aen des selfs regenten ten toon gesteld.

Match: Partial (No exact match found)

De replica of wederantwoording tegens het regt der twee bekende kapittels, het Utregtse en Haarlemse tot stof vermalen.

Match: Partial (No exact match found)

Waerschouwingh aan eenige catholyke.

Match: Partial (No exact match found)

Afgheworpen particuliere onderrichtinghe vanden Admirante aen den edelen ende dapperen Willem Rodewitz.

Match: Partial (No exact match found)

Prophetie Iacobi Brocardi voortijdts professoor in de vniversiteyt tot Leyden [...] aen de heeren Staten van Hollandt ghesonden

Match: Partial (No exact match found)