Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents, Language: Dutch]' returned 2,831 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Montstopping |aende vrede-haters

Match: Partial (No exact match found)

(Copia.) Brief van een heer uit Leeuwaarden aan [...] den hertog van Brunswyk Wolfenbuttel.

Match: Partial (No exact match found)

(Copia.) Brief van een heer uit Leeuwaarden aan [...] den hertog van Brunswyk Wolfenbuttel.

Match: Partial (No exact match found)

Geschiedenis van Grenoa en Volsi. Staatkundige vertelling

Match: Partial (No exact match found)

De égaliteit

Match: Partial (No exact match found)

Schertzende brief, van de [...] vrouwe opr: zuiv: patriot te Amsterdam, aan hare vriendin in 'sHage

Match: Partial (No exact match found)

Het tweede deel van de Deductie, &c.

Match: Partial (No exact match found)

De voor-looper wegens de ontdeckinge van diversche [...] landtverraders ende landtverraderessen, in Hollandt ende West-Vrieslandt.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den heere Hvgo de Groot, aen de [...] Staten van Zeelandt, roerende sijner E. aenghehaelde brieven tot Lillo

Match: Partial (No exact match found)

Copie eener echte brief van den vice admiraal Parker, aan den heer Stephens op zee

Match: Partial (No exact match found)

Echte missive

Match: Partial (No exact match found)

Bijvoegsel op het onderzoek naar de waare oorzaak van onze onlusten, en de middelen om die tot heil van het vaderland te doen keeren.

Match: Partial (No exact match found)

Gevallen van een' keeshond

Match: Partial (No exact match found)