Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents, Date: 1785]' returned 40 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Tableau parlant

Match: Partial (No exact match found)

Troost-reedenen |aan zyne hoogheid

Match: Partial (No exact match found)

De aristocraat en de burger.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Neerland

Match: Partial (No exact match found)

Myne vrye gedagten en overdenkingen by het einde des wonderjaars 1784. Opgedragen aan [...] Willem de Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

Redenvoering |voor het volk van Nederland, tegen de [...] beroertens.

Match: Partial (No exact match found)

Het kwaad gestraft aan de oproermaakers van Benthuyzen, en Zoeterwouden

Match: Partial (No exact match found)

Echt verhaal, van het geen aan Ant: Adr: van der Marck en zyn reisgezelschap op [...] 't Loo den 27. augustus [...] 1784 gebeurd is

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlijke vermaning van Waarmond, aan de zaamenvergaderde landjeugd [...] tot het vieren dezer plechtigheid. Op den 28sten van slachtmaand 1785.

Match: Partial (No exact match found)