Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents, Date: 1786]' returned 47 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Opwekking van Vryhard, aan Neerlands eendrachts minnende landjeugd. Op den 8sten van lentemaand, 1786.

Match: Partial (No exact match found)

Myne vrye gedagten en overdenkingen by het einde des orakeljaars 1785. Opgedragen aan [...] Willem den Vyfden

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle oprechten in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Vrye bedenkingen over de thans heerschende partyschap en oneenigheden.

Match: Partial (No exact match found)

Volkstem |aan Willem den Vden by zyne moorddaadige besluiten

Match: Partial (No exact match found)

Aan Willem den geweldenaar, ten nutte der Hollandsche natie

Match: Partial (No exact match found)

De adel.

Match: Partial (No exact match found)

De taal van Hollands souverain, of De vaderlandsche bededag.

Match: Partial (No exact match found)

Na-memorie op de raadsheerlyke politicque Pro-memorie

Match: Partial (No exact match found)

Aan het publiek.

Match: Partial (No exact match found)

Copie |van een brief, door een vader aan zyn zoon, student te Leiden, geschreeven

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een vriend uit Gorinchem aan zynen vriend te Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Request en relaas, van Jan Plaat [...] ter verdediging tegen [...] Willem van Helden

Match: Partial (No exact match found)

Verantwoording van mr. Alexander Hendrik Metelerkamp, raad in de vroedschap [...] der stad Gouda.

Match: Partial (No exact match found)

Verantwoording van mr. Alexander Hendrik Metelerkamp, raad in de vroedschap [...] der stad Gouda

Match: Partial (No exact match found)

Opening, van het gebeurde te Wyk by Duurstede, omtrend Hendrik Bergh

Match: Partial (No exact match found)

Memorie, aan haare hoog mog. heeren Staaten Generaal.

Match: Partial (No exact match found)

Naukeurig en egt berigt, van al het voorgevallene tusschen Werner von Alvensleben [...] en Frans Jacob van de Wall

Match: Partial (No exact match found)

Echt en omstandig bericht, wegens [...] de toegezondene drie brieven van Dordregt, aan W. van Helden

Match: Partial (No exact match found)

Echt en omstandig bericht, wegens [...] de toegezondene drie brieven van Dordregt, aan W. van Helden

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerking by geleegenheid der leezing van de infame Historische na-courant, van zaterdag den 9. september 1786. n˚. 108.

Match: Partial (No exact match found)

Plegtige redevoering op den honderd en vijftigsten verjaardag der Utregtsche academie.

Match: Partial (No exact match found)