Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents, Date: 1794]' returned 45 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Vaderlandsche |bemoedigingen, in den tegenwoordigen tyd

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op eenen naamloozen brief aan het volk van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Relaas van het voorgevallene by de armée van den staat

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit een' brief van Nymegen, van den 12. november 1794

Match: Partial (No exact match found)

[Verklaring van Hendrik Frans van Winter dat hij om gezondheidsredenen ontslag neemt als lid van de vroedschap van Leiden

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak, med. stud. en den heere L.E. van de Graaff, major.

Match: Partial (No exact match found)

Onzijdig verhaal wegens de belegering van 'sHertogenbosch door de Franschen.

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak, med. stud. en den heere L.E. van de Graaff, major.

Match: Partial (No exact match found)

Junius Batavus aan den gewezen burgemeester [...] der stad Leiden, Pieter Jan Marcus

Match: Partial (No exact match found)