Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 3,038 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

[Rekest van de schutterij van Haarlem aan de burgemeesters van de stad]

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van't schriklik omkomen van Jan de Wit, en den ruard van Putten

Match: Partial (No exact match found)

Verscheyde |consideratien over den tegenwoordigen toestant van ons lieve vaderlant

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien |vande vrede in Nederlandt gheconcipieert, anno 1608

Match: Partial (No exact match found)

VVarachtighe |beschryvinge van de sware belegeringhe der stadt Steenwijck

Match: Partial (No exact match found)

Trouhertighe vermaninghe aen het vereenichde Nederlandt, om niet te luysteren na eenige ghestroyde ende versierde vreed-articulen.

Match: Partial (No exact match found)

Trouhertighe vermaninge aen het vereenichde Nederlandt, om niet te luysteren na eenige ghestroyde ende versierde vreed-articulen.

Match: Partial (No exact match found)

Trouhertighe vermaninge aen het vereenichde Nederlandt, om niet te luysteren na eenighe versierde vreed-articulen.

Match: Partial (No exact match found)

Trouhertighe vermaninghe aen tvereenichde Nederlant, om niet te luysteren na eenighe ghestroyde ende verzierde vreedarticulen.

Match: Partial (No exact match found)

Waerachtige |beschrijvinge vande belegeringhe der stadt Sluys

Match: Partial (No exact match found)

Verscheyde |consideratien over de tegenwoordige toestant van ons lieve vaderlandt

Match: Partial (No exact match found)

Verscheyde |consideratien over den tegenwoordigen toe-standt van ons lieve vader-landt

Match: Partial (No exact match found)

Verscheyde consideratien over den tegenwoordighen toestandt van ons lieve vaderlandt

Match: Partial (No exact match found)

Verscheyde consideratien over den tegenwoordigen toestant van ons lieve vaderlandt

Match: Partial (No exact match found)

Verscheyde |consideratien over den tegenwoordigen toestant van ons lieve vaderlandt

Match: Partial (No exact match found)

Verscheyde |consideratien over den tegenwoordigen toestant van ons lieve vaderlant

Match: Partial (No exact match found)

Verscheyde |consideratien over den tegenwoordigen toestant van ons lieve vaderlandt

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van de heer raedt-pensionnaris Johan de Witt, noopende de secreete correspondentie-penningen

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van de heer raedt-pensionnaris Johan de Witt, noopende de secrete correspondentie-penningen

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van de heer raedt-pensionnaris Johan de Witt, noopende de secrete correspondentie-penningen

Match: Partial (No exact match found)

Oprecht verhael van't gepasseerde ontrent de detentie van Cornelis de With

Match: Partial (No exact match found)

[Advies vanwege de zaak van Cornelis de Witt, gedateerd 15-08-1672

Match: Partial (No exact match found)

[Brief van Michiel Adriaensz de Ruyter van 04-08-1672 aan de Staten van Holland tot rechtvaardiging van Cornelis de Witt

Match: Partial (No exact match found)

Apologie wegen den advocaet Ægidius Mailliaert, aen [...] den heere prince van Oranjen.

Match: Partial (No exact match found)

De geest van Ian en Cornelis de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Dagh-register ofte pertinent verhael, vande belegeringe en overgeven vande stercke stadt Coevorden.

Match: Partial (No exact match found)

Beright, van het geene onlanghs tot Svvol gepasseert is.

Match: Partial (No exact match found)

Den trivmph |vanden oorloch ende de mis-prijsinghe vanden peys

Match: Partial (No exact match found)

Den trivmph |vanden oorloch, ende de mis-prijsinghe vanden peys

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien |vande vrede in Nederlandt gheconcipieert, anno 1608

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien |vande vrede in Nederlandt gheconcipieert, anno 1608

Match: Partial (No exact match found)

Waerachtich ende genoechlijc discours, hoe dat wy door Godes ghenaden, aen de Nederlandtsche vrede-handel zijn ghecomen.

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie aen zijne prinslijcke excellentie.

Match: Partial (No exact match found)

Verhael van het recht des conincks van Hispanien op de Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Briev van D. Jacobus Tyken, aen den E. gewoone kerkenraad van Amsteldam [...] tot het doen van protest

Match: Partial (No exact match found)

Lofreeden ter eere van [...] C.J.V.d.L.

Match: Partial (No exact match found)