Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 3,038 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Consideratien |vande vrede in Nederlandt gheconcipieert, anno 1608

Match: Partial (No exact match found)

Verscheyde |consideratien over den tegenwoordigen toestant van ons lieve vaderlant

Match: Partial (No exact match found)

De geest van Ian en Cornelis de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Dagh-register ofte pertinent verhael, vande belegeringe en overgeven vande stercke stadt Coevorden.

Match: Partial (No exact match found)

Beright, van het geene onlanghs tot Svvol gepasseert is.

Match: Partial (No exact match found)

Den trivmph |vanden oorloch, ende de mis-prijsinghe vanden peys

Match: Partial (No exact match found)

Den trivmph |vanden oorloch ende de mis-prijsinghe vanden peys

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien |vande vrede in Nederlandt gheconcipieert, anno 1608

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien |vande vrede in Nederlandt gheconcipieert, anno 1608

Match: Partial (No exact match found)

Waerachtich ende genoechlijc discours, hoe dat wy door Godes ghenaden, aen de Nederlandtsche vrede-handel zijn ghecomen.

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie aen zijne prinslijcke excellentie.

Match: Partial (No exact match found)

Verhael van het recht des conincks van Hispanien op de Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)