Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 3,038 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

[Rekest van de schutterij van Haarlem aan de burgemeesters van de stad]

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van't schriklik omkomen van Jan de Wit, en den ruard van Putten

Match: Partial (No exact match found)

Verscheyde |consideratien over den tegenwoordigen toestant van ons lieve vaderlant

Match: Partial (No exact match found)

VVarachtighe |beschryvinge van de sware belegeringhe der stadt Steenwijck

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche |bemoedigingen, in den tegenwoordigen tyd

Match: Partial (No exact match found)

Christelicke vermaninghe vande ghetrouwe herders (teghenwoordigh uytlandich sijnde) aen haer bedruckte gemeente.

Match: Partial (No exact match found)

Missive geschreven uyt der Goes, wegens het gepasseerde aldaar

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op eenen naamloozen brief aan het volk van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Specifique eysschen van de hooge geallieerden, ten opsigte van Vrankrijk

Match: Partial (No exact match found)

Oratio funebris in acerbissimum interitum Joannis Gulielmi Frisonis.

Match: Partial (No exact match found)

Relaas van het voorgevallene by de armée van den staat

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van de aardige duyvelary, voorvallende in dese dagen.

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie an[!] de eedele, moghende heeren, de heeren gedeputeerdē [...] van Over-issel.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aende hoogh-mog. heeren Staten Generael over de sententie Ioh. Grevii ghebannen int tvchthvys t'Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aende hoogh-mog. heeren Staten Generael. Over de sententie Ioh. Grevii ghebannen int tvchthvys t'Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit een' brief van Nymegen, van den 12. november 1794

Match: Partial (No exact match found)

[Verklaring van Hendrik Frans van Winter dat hij om gezondheidsredenen ontslag neemt als lid van de vroedschap van Leiden

Match: Partial (No exact match found)