Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Dialogues]' returned 277 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Fransman en een Luycker-Wael

Match: Partial (No exact match found)

De tweede Amsterdamsche buuren-kout: handelende van verscheide aanmerkens-weerdige zaken.

Match: Partial (No exact match found)

Schuite-praatje ofte Samenspraak tusschen vier heeren [...] over menschen, saaken en boeken van deese tyt.

Match: Partial (No exact match found)

Weerstuit van de snyder en soldaat. Anders Den omgekeerden Hollandsen rok

Match: Partial (No exact match found)

T'samenspraeck, tusschen Jan Tamboer en Jan Vos.

Match: Partial (No exact match found)

Schuite-praatje ofte Samenspraak tusschen drie heeren [...] over saken van deese tyt.

Match: Partial (No exact match found)

Schuite-praatje ofte Samenspraak tusschen drie heeren [...] over saken van deese tyt.

Match: Partial (No exact match found)

Reys-praatgen, |tusschen Vrederijck Harmensz ende Warren-aart Gommersz.

Match: Partial (No exact match found)

Korte t'zamensprekinghe, tusschen twee persoonen: in forme van vraghen ende antwoorden.

Match: Partial (No exact match found)

Koffy-huis-praatje, tusschen een oud Amsterdamsch koopman, een Fries, en eenige anderen.

Match: Partial (No exact match found)

Samenspraak tusschen Godsdienst, Vryheid en Burgerhart, dienende tot een vervolg op het eerste en tweede stukje Vryheid en Burgerhart.

Match: Partial (No exact match found)

Vry-marckts praetjen; |over den Franschen handel

Match: Partial (No exact match found)

Brandewijns praetje. |Over de Fransche saken

Match: Partial (No exact match found)

Zelotes en Prudentius, beter onderricht over den vreden-drangh van Salomon van Amstel.

Match: Partial (No exact match found)

Het tweede deel der Hollandse vrijheid. Verdadigt tegen de usurpatie der stadhouders.

Match: Partial (No exact match found)

Samenspraak tusschen een burger-man en een deftig regent

Match: Partial (No exact match found)

De eenvoudige en oprechte waarheyd. Ontdekt in een samenspraak tusschen een roomsgezinde, een gereformeerde, en openhartige vrygeest.

Match: Partial (No exact match found)

Waerachtighe verthooninghe van t'ghene tot Amsterdam inden iaren 1627. 1628. ende 1629. is ghepasseert.

Match: Partial (No exact match found)

Samen-spraeck |tusschen Warnaer en Frederyck

Match: Partial (No exact match found)

Burgerlyke |redenvoering, in maniere van t'samenspraak, gehouden tusschen drie Nederlandze heeren, reizende van Helikon.

Match: Partial (No exact match found)

De wachter brengende tijdinge vande nacht, dat is, van het overgaen van Breda.

Match: Partial (No exact match found)

Dialogvs oft tzamensprekinge ghemaect op den vredehandel.

Match: Partial (No exact match found)

Catechismvs, ofte, Tsamen-spreeckinghe, ghemaeckt op den vrede-handel.

Match: Partial (No exact match found)

Dialogvs oft tzamensprekinge, gemaect op den vrede-handel.

Match: Partial (No exact match found)

Dialogvs oft tzamensprekinge, gemaect op den vredehandel.

Match: Partial (No exact match found)

Het gezond verstand of Zaamespraak tusschen een' wysgeer en een' burger

Match: Partial (No exact match found)