Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Place: Dordrecht, Language: Dutch]' returned 10 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lyck-klaght, over de doot van [...] Hendrick Kasimier, graef van Nassau, stadt-holder van Frieslant, &c.

Match: Partial (No exact match found)

Bijvoegsel tot Nederlands eeuwgetij, in klinkdichten.

Match: Partial (No exact match found)

Op de inundatien van de twee polders, genaamt de Zuydhoek. En het Zuyder-Nieulandt. Leggende voor de stadt Zierikzee.

Match: Partial (No exact match found)

Verdediging, of antwoort op het schandaleuze en monstreuze boek, genaamt Hollandts intrest.

Match: Partial (No exact match found)

Oorloghs-reden, op de doot van zijn doorlughtighste hoogheyt, Frederik Hendrik.

Match: Partial (No exact match found)

Oratie of reden tot lof van het doorluchtige huis van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Zang aan de vrye Batavieren, maar niet aan Moffen, vleyers, of verraders.

Match: Partial (No exact match found)

Boezem öffer tot God, wegens den kommerlijken toestand van het vaderland.

Match: Partial (No exact match found)