Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Place: Hague]' returned 109 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lierzang ter gelegenheid, van de vijf-en-twintig jaarige regeering van zijne doorluchtigste hoogheid Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

Algemeyne ghebedt, ghedaen in 'sGraven-hage op saterdach den ix. aug. 1653.

Match: Partial (No exact match found)

Epigrammata in Sassam Gandavensem, à celsissimo Auriaco principe Frederico Henrico Nassovio [...] expugnatam.

Match: Partial (No exact match found)

De tijd, bij de gezegende verjaaringe van [...] Willem den Geduldigen, den 8sten maart 1788.

Match: Partial (No exact match found)

Bespiegelende gedachten op den 8sten van lentemaand MDCCLXXXVIII.

Match: Partial (No exact match found)

Aan't vaderland zyn ze opgedragen!

Match: Partial (No exact match found)

Versamelinge van eenige gedigten, toepasselyk op deesen tegenswoordigen tyd.

Match: Partial (No exact match found)

De hoop des lands. Den 24. van oogstmaand 1787.

Match: Partial (No exact match found)