Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Place: Hague, Language: Dutch]' returned 96 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De achtste maart 1794. Ter [...] verjaeringe, van [...] Willem den Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

Aan de waare Bataaven ter gelegenheid der gezegende herstelling van [...] Willem George Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche hulde aan den [...] heere Carel van Boetzelaer [...] commandant van de Willemstad.

Match: Partial (No exact match found)

Den schat van Hollandt. Dat is Het kort verhael ende af-beeldinghe van de deftigheyt van Hollandt.

Match: Partial (No exact match found)

Op de aard-beving, voorgevallen op den achtienden van herftsmaand[!], des jaars M D C XCII.

Match: Partial (No exact match found)

Theatrum victoriæ, ofte het thooneel der zee-slagen.

Match: Partial (No exact match found)

De voor-lopende Hollandsche vvee! ende vvraecke-klagt.

Match: Partial (No exact match found)

Het jaarfeest van Willem Geörge Frederik! Op den vyftienden van sprokkelmaand 1785.

Match: Partial (No exact match found)