Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Date: 1783]' returned 45 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De bekeering en hellevaart van de postfiakker Het Hoene. Voor bisschop Willebrordus.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den Post van der Neder-Rhyn. Byzonder over n˚. 122

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang in den smaak den[!] protesteerende leden, teegens de algemeene rust, vryheid en eendracht, binnen de stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Aan de edele manhafte Leydsche schuttery, optrekkende onder geleide van [...] kapitein J.H. Prins van Lockhorst.

Match: Partial (No exact match found)

De burgery |aan J. Le Francq van Berkhey [...]. In zyn eerste stille week

Match: Partial (No exact match found)

Aan de manhafte schutterij der stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Aan Leydens burgery

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche feestzangen; door den heere Pieter Vreede, voor eene maaltyd; ter aankweeking van vryheid-liefde

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche feestzangen; door den heere Pieter Vreede, voor eene maaltyd. Ter aankweeking van vryheid-liefde

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche feestzangen; door den heere Pieter Vreede, voor eene maaltyd; ter aankweeking van vryheid-liefde

Match: Partial (No exact match found)

Parodie op de Vaderlandsche feestzangen door den heere Pieter Vrede

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zutphens burgery

Match: Partial (No exact match found)

Gedagtenis |voor Arnhems burgers

Match: Partial (No exact match found)

Karakter van monsieur Men zegt

Match: Partial (No exact match found)

Op de herstelde vriendschap te Schoonhoven

Match: Partial (No exact match found)

De vryheydt |aan de exercerende burgery, tot Vlissingen

Match: Partial (No exact match found)

Vleeschhouwers klagt, |bij de begrafenis van Gerrit Voest

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, ter eere van [...] Hendrik Hoofd Danielsz. burgemeester van Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Willem de Vyfde aan Joannes Le Francq van Berkhey

Match: Partial (No exact match found)

Prima bono patriae cura cuique suae

Match: Partial (No exact match found)

Byschriften, |op de afbeelding van Louis: hertog van Brunswyk-Wolfenbuttel

Match: Partial (No exact match found)

Concept missive van Joannes Le Francq van Berkhey, aan [...] Willem den Vyfden, onderdrukten stadhouder, der Vereenigde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Troostzang, voor den hoog welgeb: heer Wigbold Theodoor baron van der Does.

Match: Partial (No exact match found)

Viro nobilissimo Jano Diderico a Capellen cum [...] primum comitiis ordd. Transisal. in urbe Daventria interesset, gratulatio.

Match: Partial (No exact match found)

Ter heuglijke verjaring van zijne doorlugtige hoogheid Willem Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)