Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,202 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Carmen natalicium.

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedagtenis van den vader des vaderlands.

Match: Partial (No exact match found)

Het jaarfeest van Willem Geörge Frederik! Op den vyftienden van sprokkelmaand 1785.

Match: Partial (No exact match found)

Ter elfde verjaaring. Van den prins Willem George Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Gezang op't huwlyxfeest van [...] den heere prins van Nassau-Weilburg, en mevrouw de prinsesse van Orange.

Match: Partial (No exact match found)

Nuptiis Auriaco Nassavicis ad amicum Wybrandum ab Itsma

Match: Partial (No exact match found)

Begraafenis |van de Oranje leuz

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid |aan 'slands vaderen en het volk

Match: Partial (No exact match found)

Nederlandt in den swaaren rouwe over de [...] doodt van hare [...] landsmoeder en teergeliefde gouvernante.

Match: Partial (No exact match found)

Bemoediging aan den vryen Nederlander over het afsterven van H.K.H.

Match: Partial (No exact match found)

Snerpende hekelroede, van Eenen echten vrank en vryen Batavier, op de schurfte vereelte lendenen der lasterende [...] logen-courantiers en volkberoerders van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Votvm pro dvce illustrissimo, potentissimo, invictissimo, Frederico Henrico.

Match: Partial (No exact match found)

Uitdaeging, aen den laster-dichter, die zich noemt, Bato-Filius! Wegens zynen Bemoediging, aen den vryen Nederlander.

Match: Partial (No exact match found)

Aan God.

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aen de vryë Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Aan de gewapende patriotten

Match: Partial (No exact match found)