Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,202 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Sophiae reduci.

Match: Partial (No exact match found)

Ter gedachtenisse van den doorluchtigen vorst, Johan Wilhem Frizo.

Match: Partial (No exact match found)

Lof-ghedicht, ter eeren den doorluchtigen [...] vorst Maurits [...] prince van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Groete |aan sr. Franc

Match: Partial (No exact match found)

Lyc-klacht, over den hoogh-welgeboren [...] heere Wilhelm Ludwich, grave tot Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den lasteraar van mr. Johan Luzac, thans rector magnificus van Hollands hooge schoole te Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Aan een' moordenaar

Match: Partial (No exact match found)

Judicium Astrææ. In honorem [...] Joan. Guilh. Friso.

Match: Partial (No exact match found)

Clacht-liedt, |over de doot vanden E. heere Ian van Oldenbarnevelt.

Match: Partial (No exact match found)

Stat en Lande in vreugt over de blyde komste van [...] Joh. Wilh. Frizo [...] en [...] Maria Louiza.

Match: Partial (No exact match found)

Alcyonia per-illustribus ac præpotentibus Groningæ ac Omlandiæ Ordinibus [...]. Fausta.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart 1794. Ter [...] verjaeringe, van [...] Willem den Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

Ter heugelyke tweede geboorte verjaringe, van Willem Frederik Lodewyk.

Match: Partial (No exact match found)

Ter verjaaringe van de burgervader Henrik Hooft, Danielsz. oud 78 jaaren

Match: Partial (No exact match found)

Rust in onrust, of antwoord op den brief van zeker heer, wegens den staat van ons lieve vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle welmenende liefhebbers en minnaars van haar vaderland en vryheid

Match: Partial (No exact match found)

Vota academica pro serenissimi ac potentissimi Wilhelmi Britanniæ [...] regis in Belgicam Foederatam felicissimo adventu.

Match: Partial (No exact match found)

Juichende bazuin: op de aangenaame overkomst [...] van zyn koninglijke majesteit van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

La mvse gverriere de Hollande.

Match: Partial (No exact match found)

Op |'t Geuse liedeboek van senjoor Francisco Halma

Match: Partial (No exact match found)

Aan Rotterdams hervormde gemeente, ter gelegenheid der manmoedige aangording van [...] J. Scharp; tot den stryd tegen de nieuwe Duitsche hervorming.

Match: Partial (No exact match found)

Aen |de Haegsche en Amsterdamsche valsche nieuwskramers

Match: Partial (No exact match found)