Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,202 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Grond-oorzaaken |der slegten tyd ontdekt

Match: Partial (No exact match found)

Toejuiching aan den welëdelen [...] heere Henrik Hooft, Danielsz. ten derdenmaale verkooren tot burgemeester der stad Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

De mode

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang op het eeuwgetijde van het godshuis Meermansburg.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheids-groet, op den Amsteldamschen schouwburg.

Match: Partial (No exact match found)

Bemoedigende aanspraak aan het vaderland, in den tegenwoordige toestand.

Match: Partial (No exact match found)

Hedendaagsche |vaderlandsche zinnebeelden

Match: Partial (No exact match found)

Oprechte, wisse, waare poetische prophecy: aangaande rust, en vrêe: wel eer gepropheteert over't * palladium van ✝ Amours-fort; des *.

Match: Partial (No exact match found)

Laauwerkrans |voor de onoverwinnelyke zeeheldt Andries Hartzing

Match: Partial (No exact match found)

Aan hunne wel edele groot achtbaare heeren, burgemeesteren der stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

De vice-admiraal Hartsink aan Willem den Vyfden

Match: Partial (No exact match found)

De vice-admiraal Hartsink aan Willem den Vyfden

Match: Partial (No exact match found)

Aan den heere Andries Hartsinck thans in hechtenis zittende

Match: Partial (No exact match found)

De patriot, aan De Witte, zo men zegt schuldig aan verraad

Match: Partial (No exact match found)

Bij het naderend voorjaar in 1782

Match: Partial (No exact match found)

Deductie ofte bewijsselijcke bedencking: belangende d'Eemsche zee-vaerd.

Match: Partial (No exact match found)

Serenissimo celsissimoqve Aravsionis et Nassaviae principi, Gvlielmo V. [...] carmen.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den zeer doorluchtigen prinse van Oranje en Nassau, Willem de Ve. [...] ingehuldigd.

Match: Partial (No exact match found)

Sophiae reduci.

Match: Partial (No exact match found)

Carmen, olim ab Horatio scriptum in Cassium Severum; nunc repetitum in auctorem duorum libellorum [...] sub titulis, Zedige beproeving, en Gepast antwoord.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der tweedragt in het vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der tweedragt in het vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der tweedragt in het vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Responce av Poeme d'advis povr la paix belgiqve composé par Leon de Meyere d'Anvers.

Match: Partial (No exact match found)

Genees-middel tegens voorbarige bannen

Match: Partial (No exact match found)