Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry - Songbooks]' returned 39 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan Pierre Gosse junior. Haagsche courantier. Op zyn ed. blokkeering

Match: Partial (No exact match found)

Eerzang, voor de brave [...] Zeeuwen; by gelegenheid van hunne [...] dankbaarheid, die zy [...] getoond hebben, aan [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

Marsch der burger-compagnie, wyk 7. te Amsteldam. Onder het bevel van [...] Huybert Bastert.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den raad en 't volk van Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Pertinent verhaal van Jan van Utrecht, wegens het geene 'er is geschied, tot alle mans verdriet

Match: Partial (No exact match found)

Liederen voor de Nederlandsche krijgsbenden.

Match: Partial (No exact match found)

Glorie-zang! Op de blyde herstelling van [...] Willem de Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

De oranje kousseband, in de schoppe druif.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsch dichtstuk. Mitsgaders vier vaderlandsche liederen, en het exërceerent jongske.

Match: Partial (No exact match found)

Vreugdezangen. Wyze: De aftrap Mars

Match: Partial (No exact match found)

Een ode!

Match: Partial (No exact match found)

De zingende landzaat; geworven in de herfst van den jaare 1794

Match: Partial (No exact match found)

De vaderlandsche |schildwacht

Match: Partial (No exact match found)

Zang voor de echte Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

De stem van Neerlands volk aan zyn hoogheid

Match: Partial (No exact match found)

La riposte à Manzon, ou Chanson nouvelle

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Bataafsche oorlogsmagt, by den aanval op Engeland

Match: Partial (No exact match found)

Lied ter eere van Willem de Vyvde

Match: Partial (No exact match found)

Vreugde bazuin, |uitgeblaazen voor [...] den heere prince van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

Vreugdezang aan Neerlands erf-stadhouder Willem den V. by hoogstdeszelfs verjaering.

Match: Partial (No exact match found)

Verjaar-zang, voor zyne doorl. hoogheid [...] Willem Frederik, erfprinsse van Oranje en Nassauw.

Match: Partial (No exact match found)